לוח מודעות - לימודי עברית

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
מידע בנושא הלימודים בקורסי הקיץ27/07/2020
מועד ב' קורסי עברית כשפה - בחינה מקוונת 15/07/2020
קורסי קיץ תש"ף אוגוסט 2020 - לימוד מרחוק וספרי לימוד14/07/2020
מערכת מקוונת להגשת מועדים מיוחדים30/06/2020
בחינות סמסטר ב' וקיץ - נהול קורונה - התנהגות לפני ובמהלך הבחינה ובחשיפת מחברות בחינה28/06/2020
נהלי כניסת מרצים לבחינה28/06/2020
בקשה למועד מיוחד בקורסי עברית דרך המערכת הממוחשבת23/06/2020
קבלת קהל במרכז ללימודים קדם אקדמיים - נוהל קורונה21/06/2020
חובת נוכחות גם בהוראה מרחוק - קורס קיץ03/06/2020
הוראות לנבחנים באוניברסיטה - נוהל קורונה14/05/2020
הארכת זמן בבחינות לאוכלוסיות מיוחדות - אישור הארכת זמן19/01/2020
התאמות במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים05/01/2020
נהלים בנושא בחנים בקורסי עברית22/12/2019
ספרי לימוד עברית רמה ה'22/08/2019
ספרי לימוד עברית רמה ו'22/08/2019