מודעות - קדם הישגים להייטק

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
סדנת אסרטגיות למידה שינוי תאריךחדש03/08/2020
מתמטיקה שעור גב' ישוק - עדכון שינוי תאריך28/07/2020
סדנאות אסטרטגיות למידה - פרוט תאריכים ושעות - חובה בנוכחות27/07/2020
שאלות בנוגע לבחינות מקוונת - טלפון26/07/2020
מתמטיקה תרגול קבוצה 2 - גב' שרמקוב - עדכון נשאר ב50705/07/2020
התנהגות בלימודים נוהל קורונה - חבישת מסכות ומרחק פיזי בכיתות הלימוד30/06/2020
מערכת מקוונת להגשת מועדים מיוחדים30/06/2020
הנפקת תעודת סטודנט29/06/2020
בחינות סמסטר ב' וקיץ - נהול קורונה - התנהגות לפני ובמהלך הבחינה ובחשיפת מחברות בחינה28/06/2020
אישור על אי הגעה לבחינה 28/06/2020
אנגלית הכנה לאמירם - חלוקה לקבוצות לימוד החל מיום א' 28/625/06/2020
מתמטיקה תרגול - קבוצה 1 - גב' סקורטוביץ25/06/2020
שעות קבלה - מרצים/מתרגלים - בתאום מראש במייל/שיחה23/06/2020
לוח בחינות23/06/2020
קבלת קהל במרכז ללימודים קדם אקדמיים - נוהל קורונה21/06/2020
כניסה לקמפוס 18/06/2020
מתמטיקה למידה עצמית - קישור16/06/2020
מערכת שעות החל מ-5/715/06/2020
מכתב נלווה להודעת הקבלה לשנת הלימודים תש"פ14/06/2020
הוראות לנבחנים באוניברסיטה - נוהל קורונה14/05/2020
הארכת זמן בבחינות לאוכלוסיות מיוחדות - אישור הארכת זמן19/01/2020
התאמות במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים05/01/2020
שכר לימוד23/12/2019