לוח מודעות שער לאקדמיה - סמסטר סתיו ואביב

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
רישום למועדי ב27/07/2020
שאלות בנוגע לבחינות מקוונת - טלפון26/07/2020
נהלי בחינות מקוונות05/07/2020
מערכת מקוונת להגשת מועדים מיוחדים30/06/2020
סמסטר ב' רישום למועד ב' - עדכון29/06/2020
בחינות סמסטר ב' וקיץ - נהול קורונה - התנהגות לפני ובמהלך הבחינה ובחשיפת מחברות בחינה28/06/2020
אישור על אי הגעה לבחינה 28/06/2020
סריקת בחינות וערעורים23/06/2020
הארכת זמן במבחנים23/06/2020
קבלת קהל במרכז ללימודים קדם אקדמיים - נוהל קורונה21/06/2020
תנאי קבלה לפקולטה לניהול לשנת הלימודים תשפ"א - עדכון21/06/2020
נהלי בחינות במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים בתקופת הקורונה10/06/2020
לוח בחינות/הגשת עבודות סמסטר ב' תש"ף - מעודכן07/06/2020
תנאי קבלה לפקולטה למדעי הטבע - מעודכן01/06/2020
הוראות לנבחנים בקמפוס - נוהל קורונה14/05/2020
הוראות לנבחנים באוניברסיטה - נוהל קורונה14/05/2020
התאמות לקראת מבחני סמסטר ב'12/05/2020
עשרת הדיברות ללמידה מרחוק30/04/2020
פרסום ציונים31/03/2020
תנאי קבלה לפקולטה למדה"ר לשנת הלימודים תשפ"א - עדכון15/03/2020
כללי מעבר בקורסי יסודות הכתיבה ועברית חשוב!26/02/2020
לוח בחינות וחופשות סמסטר ב' תש"ף - שער לאקדמיה19/02/2020
הארכת זמן בבחינות לאוכלוסיות מיוחדות - אישור הארכת זמן19/01/2020
התאמות במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים05/01/2020
תנאי קבלה לפקולטות השונות בתום שנת שער לאקדמיה תש"ף לקראת לימודים לתואר בתשפ"א26/12/2019
שכר לימוד23/12/2019

לוח מודעות שער לאקדמיה - סמסטר קיץ

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
יסודות באלגברה תרגול ד"ר גורן כיתה 5+כיתה 6 התרגול ביום ד 5.8 מבוטל!04/08/2020
מערכת שעות לפי כיתות לימוד - קיץ תש"ף שער לאקדמיהחדש03/08/2020
שיבוץ תלמידים לכיתות לימוד לפי מספר תעודת זהות - קיץ תש"ף שער לאקדמיהחדש03/08/2020
כיתה 2 עברית בסיסי גב' ברק עופר השיעור מחר יום ג 4.8.20 בין השעות 8:00-11:00 מבוטל!חדש03/08/2020