הודעות לקורסי קדם ורענון למתקבלים לתואר ראשון

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
מידע בנושא הלימודים בקורסי הקיץ27/07/2020
מערכת מקוונת להגשת מועדים מיוחדים30/06/2020
בחינות סמסטר ב' וקיץ - נהול קורונה - התנהגות לפני ובמהלך הבחינה ובחשיפת מחברות בחינה28/06/2020
נהלי כניסת מרצים לבחינה28/06/2020
הוראות לנבחנים באוניברסיטה - נוהל קורונה14/05/2020
הארכת זמן בבחינות לאוכלוסיות מיוחדות - אישור הארכת זמן19/01/2020