הודעות לקורסי קדם ורענון למתקבלים לתואר ראשון

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
בקשה למועד מיוחד דרך המערכת הממוחשבת30/06/2022
הודעות לקראת תחילת הלימודים בסמסטר קיץ תשפ"א27/07/2021
מתכונת הלימודים בשנת הלימודים תשפ"ב04/07/2021
הנחיות לבחינות מקוונות13/06/2021
הנחיות במסגרת התו הירוק25/03/2021