הודעות לקורסי קדם ורענון למתקבלים לתואר ראשון

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
חדש!! בחינה במתמטיקה כחלופה לרכיב הכמותי בפסיכומטרי01/03/2023
בקשה למועד מיוחד דרך המערכת הממוחשבת01/01/2023