הודעות לקורסי קדם ורענון למתקבלים לתואר ראשון

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
הנחיות ללמידה מקוונת12/10/2020
התנהגות לפני ובמהלך הבחינה ובחשיפת מחברות בחינה - נוהל קורונה16/08/2020