לוח מודעות מדעים מדויקים והנדסה

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
פיזיקה סמסטר ב' מועד א' - לאחר ערעוריםחדש03/08/2020
פיזיקה סמסטר ב' - מועד ב' - 7/8/20 - רישום עד יום ב' ה-3/8חדש03/08/2020
אנגלית לתעודת המכינה - רמה מקבילה ל-5 יח"ל - חשיפת מחברות02/08/2020
פיזיקה - מועד א' סמסטר ב' - כללי ערעור ורישום למועד ב29/07/2020
אנגלית רמה מקבילה ל-5 יח"ל - ציון סופי29/07/2020
מתמטיקה מועד ב' - העלאת בחינה28/07/2020
רישום למועדי ב27/07/2020
מתמטיקה - מועד א' - ערעורים26/07/2020
שאלות בנוגע לבחינות מקוונת - טלפון26/07/2020
מענה לפניות בנוגע לבחינת מועד א' במתמטיקה26/07/2020
כללי קבלה בתום המכינה23/07/2020
תשובה לפניות על מועד א' סמסטר ב'23/07/2020
פיזיקה מועד א' 17/7 - הבהרות לשאלות שהועלו15/07/2020
נהלי בחינות מקוונות05/07/2020
מכתב מענה לסטודנטים הועבר לנציגי הכיתות ב-8/602/07/2020
החלטת הנהלת האוניברסיטה ומכתב הבהרה02/07/2020
מערכת מקוונת להגשת מועדים מיוחדים30/06/2020
סמסטר ב' רישום למועד ב' - עדכון29/06/2020
בחינות סמסטר ב' וקיץ - נהול קורונה - התנהגות לפני ובמהלך הבחינה ובחשיפת מחברות בחינה28/06/2020
אישור על אי הגעה לבחינה 28/06/2020
סריקת בחינות וערעורים23/06/2020
קבלת קהל במרכז ללימודים קדם אקדמיים - נוהל קורונה21/06/2020
אוריינות אקדמית - ציון סופי לאחר מועד א'17/06/2020
נהלי בחינות במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים בתקופת הקורונה10/06/2020
פיזיקה סמסטר ב' - בחינת אמצע31/05/2020
אנגלית לתעודת המכינה ברמה מקבילה ל-4 יח"ל/ 5 יח"ל - הרכב ציון25/05/2020
הוראות לנבחנים בקמפוס - נוהל קורונה14/05/2020
הוראות לנבחנים באוניברסיטה - נוהל קורונה14/05/2020
התאמות לקראת מבחני סמסטר ב'12/05/2020
עשרת הדיברות ללמידה מרחוק30/04/2020
פרסום ציונים31/03/2020
סמסטר א' - הפרשי נרמול בין המועדים השונים26/03/2020
פיזיקה - שעורים מקוונים15/03/2020
החזר מקדמת שכ"ל עבור שנת הלימודים תש"ף במסגרת המכינה12/02/2020
הארכת זמן בבחינות לאוכלוסיות מיוחדות - אישור הארכת זמן19/01/2020
התאמות במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים05/01/2020
נתיב לאקדמיה - מדעים מדויקים - לימודי אנגלית - רמת פטור25/12/2019
שכר לימוד23/12/2019
בעלי "פטור" באנגלית, הלומדים בתכנית "נתיב לאקדמיה" - תקף ללומדים בתש"ף22/07/2019
חישוב ממוצע המכינה - קובץ אקסל24/10/2018
שרותי מידע מנהל לימודים14/10/2018