בדף זה אנו מאפשרים לך לחשב את סיכויי הקבלה הנוכחיים שלך לתוכניות הלימודים השונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בהתאם לנתוניך האישיים (ניתן לבדוק לת​וכנית ספציפית, או לקבל רשימה של כל התוכניות שהנך עומד/ת בתנאי הקבלה שלהן)​​