​​​​​​​​​​​​​​​הקבלה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, נקבעת על פי ממוצע ציוני הבגרות וצירופים של ציוני תעודת הבגרות, המבחן הפסיכומטרי הכללי הרב תחומי/נתיב לאקדמיה, הרמה באנגלית, ראיון לחלק מהמחלקות וכו'. חתך הקבלה של כל מחלקה נקבע על פי היחס שבין יכולת הקליטה של המחלקה, ומספר המועמדים המבקשים ללמוד בה. 

ערכי הסכם עשויים להשתנות משנה לשנה לפיכך יש לחשב סכם בסמוך למועד ההרשמה. ​

​על מנת לחשב סכמים יש צורך לחשב ממוצע ציוני בגרות:

לחישוב ממוצע ציוני הבגרות>>

​​
סכם כללי:

סכם כללי הינו ציון המשמש  את ועדות​​ הקבלה לצורך מיון המועמדים במחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה (למעט כלכלה), במחלקות הפקולטה למדעי הבריאות, במחלקות הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר ובמחלקה למדעי הקוגניציה והמח.
הסכם מחושב על ידי שקלול של ממוצע הבגרות עם הציון הפסיכומטרי הכללי הרב תחומי/נתיב לאקדמיה בלבד.

לחישוב סכם כללי>>

סכם כמותי:

סכם כמותי הינו ציון המשמש לצורך מיון המועמדים למחלקות הפקולטה למדעי הטבע, למחלקה לכלכלה, ולתוכנית בסטטיסטיקה והנדסת תכנה (לתכנית בהנדסת תכנה נדרש בנוסף סכם הנדסה). ציון הסכם הכמותי מחושב על פי שיקלול שווה של הציון הפסיכומטרי הכמותי/נתיב לאקדמיה (עפ"י נוסחת החישוב של אוניברסיטת בן גוריון בנגב בלבד) וממוצע הבגרות. הפסיכומטרי הכמותי/נתיב לאקדמיה נותן משקל יתר למרכיב הכמותי של הבחינה בהשוואה לשני המרכיבים האחרים (מילולי ואנגלית). בחישוב סכם כמותי ישוקללו שלושת רכיבי הפסיכומטרי מאותה בחינה בלבד ​(לא ניתן לשלב רכיבים מבחינות שונות ).​

לחישוב סכם כמותי >>

סכם הנדסה:

​הינו ציון המשמש לצורך מיון המועמדים בפקולטה למדעי ההנדסה ומחושב בשני מסלולים:

א. בעלי פיסיקה 5 יחידות לימוד : במסלול זה ישוקללו ציון הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 או 5 יחידות לימוד, ציון הבגרות בפיסיקה ברמה של 5 יחידות לימוד והציון של המרכיב הכמותי בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה.

ב. חסרי פיסיקה 5 יחידות לימוד: במסלול זה ישוקללו ממוצע הבגרות האופטימלי, ציון הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 או 5 יחידות לימוד והציון של המרכיב הכמותי בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה.

חישוב סכם הנדסה מיטיב עם בעלי פיסיקה 5 יחידות לימוד.

לחישוב סכם הנדסה נדרש פסיכומטרי כללי רב תחומי/נתיב לאקדמיה בציון 550 לפחות. אם נבחנת ביותר מפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה אחד, ישוקלל הפרק הכמותי הגבוה מביניהם ובתנאי ש​הציון הכללי הרב תחומי/נתיב לאקדמיה הוא 550 לפחות.​

בחלק מהמחלקות מתווספות נקודות בונוס לסכם בהתאם למקצועות המדעיים שנלמדו בבגרות, מספר היחידות והציון.

המערכת הממוחשבת מפיקה עבור כל מועמד את הציון הגבוה ביותר מבין שני המסלולים ובהתאם למחלקה שבחר.

לפרטים נוספים ניתן לעיין בידיעון למועמדים, בפרק הדן בתנאי הקבלה לתואר ראשון בפקולטה למדעי ההנדסה.

לחישוב סכם הנדסה >>


​​