​​​​​​​​הקבלה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, נקבעת על פי ממוצע ציוני הבגרות וצירופים של ציוני תעודת הבגרות, המבחן הפסיכומטרי הכללי הרב תחומי/נתיב לאקדמיה, הרמה באנגלית, ראיון לחלק מהמחלקות וכו'. חתך הקבלה של כל מחלקה נקבע על פי היחס שבין יכולת הקליטה של המחלקה, ומספר המועמדים המבקשים ללמוד בה. 

 ​

על מנת לחשב סכמים יש צורך לחשב ממוצע ציוני בגרות:

לחישוב ממוצע ציוני הבגרות>>

​​
סכם כללי:

סכם כללי הינו ציון המשמש  את ועדות​​ הקבלה לצורך מיון המועמדים במחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה (למעט כלכלה וסטטיסטיקה), במחלקות הפקולטה למדעי הבריאות ובמחלקות הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר.
הסכם מחושב על ידי שקלול של ממוצע הבגרות עם הציון הפסיכומטרי הכללי הרב תחומי/נתיב לאקדמיה בלבד.

לחישוב סכם כללי>>

סכם כמותי:

סכם כמותי הינו ציון המשמש לצורך מיון המועמדים בפקולטה למדעי הטבע ובמחלקות כלכלה (כולל מגמת חשבונאות) וסטטיסטיקה. ציון הסכם הכמותי מחושב על פי שיקלול שווה של הציון הפסיכומטרי הכמותי/נתיב לאקדמיה (עפ"י נוסחת החישוב של אוניברסיטת בן גוריון בנגב בלבד) וממוצע הבגרות. הפסיכומטרי הכמותי/נתיב לאקדמיה נותן משקל יתר למרכיב הכמותי של הבחינה בהשוואה לשני המרכיבים האחרים (מילולי ואנגלית).

לחישוב סכם כמותי >>

סכם הנדסה:

​הינו ציון המשמש לצורך מיון המועמדים בפקולטה למדעי ההנדסה ומחושב בשני מסלולים:

א. בעלי פיסיקה 5 יחידות לימוד : במסלול זה ישוקללו ציון הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 או 5 יחידות לימוד, ציון הבגרות בפיסיקה ברמה של 5 יחידות לימוד והציון של המרכיב הכמותי בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה.

ב. חסרי פיסיקה 5 יחידות לימוד: במסלול זה ישוקללו ממוצע הבגרות האופטימלי, ציון הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 או 5 יחידות לימוד והציון של המרכיב הכמותי בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה.

ניתנת עדיפות  לבעלי פיסיקה 5 יח"ל בחישוב סכם הנדסה.

לחישוב סכם הנדסה נדרש פסיכומטרי כללי רב תחומי/נתיב לאקדמיה בציון 550 לפחות.

אם נבחנת ביותר מפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה אחד, נשקלל את הפרק הכמותי הגבוה מביניהם ובתנאי ש​הציון הכללי הרב תחומי/נתיב לאקדמיה הוא 550 לפחות.​

בחלק מהמחלקות מתווספות נקודות בונוס לסכם בהתאם למקצועות המדעיים שנלמדו בבגרות, מספר היחידות והציון.

המערכת הממוחשבת מפיקה עבור כל מועמד את הציון הגבוה ביותר מבין שני המסלולים ובהתאם למחלקה שבחר.

לפרטים נוספים ניתן לעיין בידיעון למועמדים, בפרק הדן בתנאי הקבלה לתואר ראשון בפקולטה למדעי ההנדסה.

לחישוב סכם הנדסה >>