​​​​​​​​​​​פתיחת הרשמה ביום א' יד' בשבט תשע"ט 20.1.2019


 • לביה"ס לרפואה ע"ש ג'ויס וארוינג גולדמן ניתן להירשם עד 15.3.2019

   • למחלקה לעבודה סוציאלית  ניתן להרשם עד 1.7.2019 

   • לביה"ס רקאנטי: 
  • למחלקה לפיזיותרפיה ניתן להרשם עד 30.3.2019

  • למחלקה לסיעוד ניתן להרשם עד 21.7.2019

  • לתכנית ההשלמה לתואר ראשון ב​סיעוד לאח/ות מוסמ​ך/ת ​ ניתן להרשם עד 23.8.2019 


 • לכל המחלקות, למעט המוזכרות לעיל, ניתן להירשם עד לסגירתן עם מילוי מכסת המתקבלים.

 • לצפייה בסטטוס ההרשמה (פתוחה/סגורה) עבור כל מחלקה, יש להיכנס לעמודי "דרישות הקבלה" הפקולטיים בעמוד הבא >>​

 • אנו ממליצים לכל המועמדים להקדים ולהרשם משום שמכסת המקומות הפנויים בכל מחלקה מוגבלת.