הצג הכל
הסתר הכל
29-09-2014_002.jpg
במסגרת תוכנית העתודה האקדמית נבחרים מועמדים מבין תלמידי כיתות י"ב בבתי הספר העל יסודיים, אשר מחויבים בהשלמת כלל בחינות הבגרות עד סוף חודש יולי. כל מי שסיימו לימודיהם בכיתה י"ב וברצונם ללמוד לימודים אקדמיים לפני השירות הסדיר, יהיו חייבים להירשם למסלול העתודה לשנת הלימודים העוקבת.

קבלה מותנית בצורכי הצבא ומתבססת על סמך קריטריונים שנקבעים על-ידי הצבא מעת לעת. לגבי האוניברסיטה, ייחשבו המועמדים כחייבי גיוס ועל כן כבלתי זכאים להתקבל ללימודים עד לקבלת אישור סופי מטעם העתודה. אישור מועמדות במסגרת העתודה אינו מבטיח קבלה אוטומטית ללימודים באוניברסיטה. מצד שני, קבלת מועמד על ידי האוניברסיטה אינה מחייבת את צה"ל בתהליכי הקבלה ומועד תחילת הלימודים נקבעים ע"י העתודה והאוניברסיטה.

תלמידים שהתקבלו למסלול העתודה, מגויסים לצה"ל ושירותם נדחה למשך לימודיהם לתואר ראשון. 

כמו כן, קיימים מענקי עידוד עתודה, החזרי דמי הרשמה, מענקי הצטיינות ומענקי קיום - כולם באחריות ובניהול העתודה האקדמית של צה"ל.​​

כל תו​כניות הלימוד הפתוחות לעתודאים:​​