ללמוד מקצוע נדרש בתחום הבריאות במחלקה ​​אקדמית מובילה


מטרת תוכנית הלימודים לרוקחות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא ל​​הכשיר רוקחים מקצועיים ואיכותיים לעבודה בבתי מרקחת קהילתיים ומוסדיים וכן לתעשייה ולמכוני מחקר. תוכנית הלימודים מעודכנת ומותאמת להתפתחות המשמעותית שחלה במדעי הבריאות בעשורים האחרונים. 

הבנה מעמיקה של מנגנוני הפעולה של חומרי הרפואה הופכת את הרוקחים ליועצים העיקריים לנושא הטיפול התרופתי והם למעשה בעלי המומחיות בתחום הרוקחות והתרופות על כל גווניו. 

הימצאותו של הרוקח כמומחה לתרופות בכל הקשור להתוויות, לתופעות לוואי, ליחסי גומלין בין תרופות ועם מזון, לבעיות הנובעות מגיל החולה וכו', בצוות הרפואי בקהילה ובמחלקות בית-החולים תורמת תרומה משמעותית לשיפור הטיפול התרופתי, להורדת תופעות הלוואי ולחיסכון ניכר לחולים. 

בנוסף, לרוקחים תפקיד ראשון במעלה בתעשיית התרופות כבעלי הידע בהבנת תהליכי היצור, בפיקוח על בקרת איכות התרופות ובקביעת סטנדרטים עדכניים. לרוקחים מקום חשוב גם בפיתוח תרופות חדשות בתעשייה ופיתוח המערך הניסיוני שיביא לרישויים. ​

הצג הכל
הסתר הכל