​​​​​​​​יכולתה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לקלוט תלמידים מוגבלת, לכן על המבקשים להתקבל אליה לעמוד בקריטריונים של מיון וקבלה. תנאי הקבלה מורכבים מתנאי קבלה כלליים ומתנאי קבלה מיוחדים לכל פקולטה ומחלקה, בהתאם ליכולת הקליטה שלה. 

ככלל, האוניברסיטה מאפשרת קבלת חריגים ללימודי התואר הראשון בהיקף של  עד 5% מכלל המתקבלים למחלקה. מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף , יפנו בבקשה מנומקת לועדת חריגים במדור רישום, ויבחנו על בסיס מכלול נתוניהם האישיים והלימודיים, ביקושים וזמינות מקומות במחלקה ושיקולים נוספים רלוונטים.  ​


תנאי הקבלה של כל תוכניות הלימודים השונות ומצב ההרשמה​ (פתוחה/סגורה) מפורטים כאן לפי חלוקה לפקולטות:​