​​​​​​​​יכולתה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לקלוט תלמידים מוגבלת, לכן על המבקשים להתקבל אליה לעמוד בקריטריונים של מיון וקבלה. תנאי הקבלה מורכבים מתנאי קבלה כלליים ומתנאי קבלה מיוחדים לכל פקולטה ומחלקה, בהתאם ליכולת הקליטה שלה. 

תנאי הקבלה של כל תוכניות הלימודים השונות מפורטים כאן לפי חלוקה לפקולטות.​