code-1076536_1920.jpg

​מצוינות במקצוע מבוק​ש במסגרת העתודה האקדמית של צה"ל             ​​


מצטיינים בלימודים? מסוגלים להתמודד עם ת​וכנית אינטנסיבית ומאתגרת? תוכנית "פסגות תוכנה" בעתודה האקדמית של צה"ל מחפשת אתכם!


אוניברסיטת בן-גוריון בנגב נבחרה להפעיל את תוכנית "פסגות תוכנה" - תוכנית הדגל של העתודה האקדמית בצה"להתוכנית מיועדת למצטיינים בלבד ומאפשרת לסיים בתוך ארבע שנות לימוד את לימודי התואר הראשון בהנדסת תוכנה, במקביל לצבירת קורסי תואר שני במסלולי מדעי המחשב והנדסת מערכות תוכנה ומידע. ההכרה בקורסי התואר השני תישמר לתלמידי המגמה במשך כחמש שנות לימוד מסיום התואר ראשון.

בנוסף לתוכנית הרגילה של הנדסת תוכנה, יחוייבו תלמידי פסגות בקורסי תואר שני שיתמקדו בנושאי אבטחת המרחב המקוון - Cyber Space Security. לימודים אלו יוכרו להם אם וכאשר ימשיכו ללמוד לתואר שני במחלקה למדעי המחשב או במחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע.

תוכנית פסגות הינה תוכנית המצוינות של העתודה האקדמית, המכשירה בוגרי תיכון בעלי יכולות אקדמיות ובינאישיות גבוהות לתפקידים בליבת מערכי המחקר והפיתוח של צה"ל ושל מערכת הביטחון. התוכנית מתאימה לתלמידים מצטיינים בעלי יכולות למידה גבוהות לצד יכולת למאמץ והתמדה, בעלי מוטיבציה לשירות מרתק במחקר ובפיתוח לצרכי מערכת הביטחון.​

לבוגרי המגמה תוענק תעודת בוגר התוכנית להנדסת תוכנה מטעם הפקולטה למדעי הטבע ומדעי ההנדסה בבן-גוריון, תוך ציון לימודיהם במגמת הצטיינות.

מענק מצטיינים: הלומדים בתוכנית המצוינות פסגות זכאים לקבל מענק מצטיינים בנוסף למענק עידוד העתודה הרגיל.​​


הירשמו עוד היום והבטיחו את מקומכם בין מצטייני המחר!