הנדסת ח​ומרים ופיזיקה (להרחבה >>​)

התוכנית "פיזיקה-חומרים"​ מעניקה לבוגריה תואר כפול: B.Sc בפיזיקה ו- B.Sc בהנדסת חומרים. התוכנית נלמדת במסגרת המחלקה לפיזיקה והמחלקה להנדסת חומרים. בוגרי התוכנית יכולים להירשם בפנקס המהנדסים וכמו כן באפשרותם להמשיך ללא השלמות לתואר השני והשלישי באחת משתי המחלקות לפי בחירתם. במחקר החדשני יש ממשק גדל והולך בין פיזיקה להנדסת חומרים אשר בא לידי ביטוי גם בתעשיות מתקדמות, כגון תעשיות הננוטכנולוגיה ותעשיות אנרגיה מתקדמות.


הנדסת מכונות והנדסת ח​ומרים - "ברקים חומרים" (להרחבה >>​


במסגרת המחקר העכשווי והפיתוח התעשייתי תחומי החפיפה בין הנדסת המכונות והנדסת חומרים הולכים ומתרחבים. כתוצאה מכך שיתוף הפעולה בין חוקרים משני התחומים הולך וגובר בחקר תופעות כגון: חומרים מורכבים, תכונות מכאניות וחשמליות של חומרים, תהליכי ייצור ועוד. מטרת התוכנית היא להכשיר מהנדסים בשני התחומים ולהעניק להם רקע איתן בהנדסת מכונות וחומרים על מנת שיוכלו להתמודד בהצלחה עם אתגרי מחקר ופיתוח מודרניים ועם הביקוש הגובר בתעשייה.


הנדסת חשמל ומחשב​​ים ומתמטי​​​קה


התוכנית מיועדת להכשיר סטודנטים בשני התחומים.  לבוגרי התוכנית יוענק תואר כפול: בוגר - B.Sc. בהנדסת חשמל ומחשבים ובוגר B.Sc. במתמטיקה. לפיכך, בוגרי התוכנית יוכלו להמשיך ללא השלמות לתואר שני במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים או במחלקה למתמטיקה, לפי בחירתם. התוכנית מיועדת לתלמידים שיעמדו בתנאי הקבלה לתואר ראשון של כל אחת מהמחלקות. לסטודנטים יותאם מנחה אישי שילווה אותם מקבלתם לתוכנית לכל אורך הלימודים. הסטודנטים ישתייכו לשתי המחלקות, כך שבכל שלב של לימודים לתואר ראשון יוכלו לפרוש מהתוכנית ולהמשיך לתואר יחיד לבחירתם תוך השלמת החובות הרגילות.


הנדסה כימ​​ית וכימיה: ננוטכנולוגיה (להרחבה >>)​ 

מסלול הלימודים הוא ייחודי בארץ ומתרכז בתופעות וחומרים כימיים השייכים לעולם ה"מזעור") "ננו- (" תרכובות ותהליכים כימיים שהינם, בין השאר, בעלי חשיבות רבה למחקר ופיתוח בתחומים מגוונים - מאלקטרוניקה ועד לרפואה. מטרת התוכנית למזג הכשרה מדעית עם הכשרה טכנולוגית ולהכין כח אדם מיומן שיהיה מסוגל להשתלב במחקר,  פיתוח וייצור מערכות ממוזערות כולל בתעשיית ההיי-טק ובמחקר המשולב בה. במסגרת הלימודים ייחשפו הסטודנטים לבסיס הידע המדעי והטכנולוגי הדרוש לעוסק בתחום, אך גם למחקרים עדכניים בחזית המדע בתחום. תלמידי התוכנית לומדים ביחד עם סטודנטים משתי המחלקות אך גם קורסים ייחודיים למשתתפי התוכנית,  הכוללים גם ביקורים במעבדות ומפעלים רלוונטים לתחום וביצוע מחקרים. במשך הלימודים מלווים הסטודנטים באופן צמוד ע"י צוות משתי המחלקות השותפות במסלול זה. המסלול מעניק תואר ראשון בכימיה ותואר ראשון בהנדסה כימית – שני תארים ראשונים נפרדים.


הנדסת תעשייה וני​הול ומתמטיקה


התוכנית מעניקה תואר ראשון במתמטיקה ותואר מוסמך בהנדסה תעשייה וניהול. על התלמיד לצבור 200 נקודות על מנת להשלים את שני התארים. מטרת התוכנית היא למזג הכשרה מדעית עם הכשרה טכנולוגית ולהכשיר כוח אדם מיומן שיהיה מסוגל להשתלב במחקר ופיתוח של מערכות מורכבות בין באקדמיה ובין בענפי המשק השונים - בתעשיית הטכנולוגיה העילית (היי-טק), במערכות ציבוריות, ובחברות עסקיות.


תוכ​נית נ​וספות לתואר כפול:​


✅ 
מדעי כדור הארץ ומדעי החיים ​✅ פיזיקה והנדסת מכונות ✅ מדעי המחשב ופיזיקה  ✅ מדעי המחשב והנדסת חשמל ומחשבים✅ מדעי המחשב ומדעי כדור הארץ והסביבה ✅ מתמטיקה ומדעי המחשב  ✅ הנדסת מכונות והנדסת חשמל ✅​ פיזיקה והנדסת חשמל​


לפרטים נוספים נא לפנות למוקד המידע והשירות: 08-6461600 ​