כלי מדידהפיזיקה-חומרים: הממשק לתעשיות המתקדמות


במחקר החדשני יש ממשק גדל והולך בין פיזיקה להנדסת חומרים אשר בא לידי ביטוי גם בתעשיות מתקדמות, כגון תעשיות מבוססות ננוטכנולוגיה, תעשיות אנרגיה מתקדמות ותעשיות המוליכים למחצה. תוכנית הלימודים ”פיזיקה וחומרים“ מעניקה לבוגריה תואר כפול: .B.Sc בפיזיקה ו-.B.Sc בהנדסת חומרים.

התוכנית נלמדת במסגרת המחלקה לפיזיקה והמחלקה להנדסת חומרים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובוגריה יכולים להירשם בפנקס המהנדסים, ובאפשרותם להמשיך ללא השלמות לתואר השני והשלישי במחלקה לפיזיקה או להנדסת חומרים, לפי בחירתם. 

התפתחויות בתחום המעשי והתיאורטי מאפשרות כיום לתכנן חומרים עם תכונות מתקדמות, כמו גם לפתח שיטות אפיון המבחינות באטומים בודדים. תחומים אלו, כמו גם יישומים אחרים בחומרים מתקדמים מבוססי ננוטכנולוגיה או תופעות פיזיקליות כגון תרמואלקטריות, מוליכות על וכד' מחייבים שיתוף ידע ויכולות בין הנדסת חומרים ופיזיקה.

מטרת התוכנית היא להכשיר מהנדסים חוקרים בתחום פיזיקת החומרים בעלי רקע מדעי וטכנולוגי חזק אשר יוכלו להשתלב ​כמובילים במחקר ובפיתוח באקדמיה ובתעשייה.

מבנה התוכנית: התוכנית היא בת ארבע וחצי שנים ומציבה אתגר ועומס לימודים בפני הסטודנטים שמתקבלים. יודגש שתכנית הלימודים המשולבת מתואמת לאורך כל שנות הלימוד בין שתי המחלקות.

ליווי אישי​: הסטודנטים שיתקבלו לתוכנית יזכו לליווי אישי מהמחלקות לפיזיקה ולהנדסת חומרים, מרגע קבלתם ועד סיום הלימודים. המחלקות רואות בתוכנית המשולבת תוכנית למצוינות באקדמיה ובתעשייה ויעודדו את בוגריה להמשיך ללימודים לתארים מתקדמים.