​ 19-01-2017_095.jpg

 
 

​להבין את תהליכי החיים ב​לימודים תיאורטיים ומעשיים


לימודי ​מדעי החיים עוסקים בהבנת התהליכים האחראים להיווצרות, התפתחות והמשכיות החייםתהליכי התורשה, אופן התפתחות מחלות וכן יחסי הגומלין בין בעלי חיים הינם מקצת הקשת הרחבה של הנושאים בתחום זה. כבר היום, מקצועות מדעי החיים מהווים בסיס הכרחי לקידום והצלחה בתחומים רבים כגון ביוטכנולוגיה, רפואה והתעשייה המכוונת לפתרון בעיות רפואיות וסביבתיות, שמירת טבע ואחרים.​​

תוכנית הלימודים המגוונת במחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מספקת את הידע הנדרש בתחום תוך מחקר מעמיק ומתן תשובות מעשיות, ומכשירה את הסטודנטים לקראת אתגרי המחקר והתעשייה. כבר מהתואר הראשון, לסטודנטים ישנה אפשרות להשתלב במחקר, להיחשף למגוון מקסימלי של תחומים ולרכוש ידע נרחב בנושאים רבים.​​

הצג הכל
הסתר הכל