Doctor.jpg


עוד דרך ללמוד רפואה: לימודי קדם רפואה, שידועים גם בשם Pre Med, למי שרוצה להתקבל ללימודי רפואה במסלול ארבע שנתי 

(במקרה ולא עמדת בתנאי הקבלה ללימודי רפואה בתוכנית הרגילה) 


במסגרת התכניות, ניתן להשלים תואר אקדמי ראשון במקצועות מדעיים מתאימים ועל סמך ההישגים בלימודים אלה, ישנה אפשרות לפתוח דלת להמשך לימודי הרפואה בתוכנית לימודים בת 4 שנים.​

באוניברסיטת בן-גוריון בנגב קיימים שני מסלולים העונים לדרישות אלו:​

הצג הכל
הסתר הכל

​דרישות המל"ג - מה צריך לכלול התואר? 


​1. 
שבעה קורסי ​ליבה:
א. ביולוגיה של התא – קורס שנתי בהיקף 4 נק"ז (נקודות זכות)
ב. ביוכימיה – בהיקף 4 נק"ז
ג. ביולוגיה מולקולרית – בהיקף 4 נק"ז
ד. גנטיקה – בהיקף 3 נק"ז
ה. פיסיולוגיה – בהיקף 4 נק"ז
ו. מיקרוביולוגיה – בהיקף 4 נק"ז
ז. סטטיסטיקה – בהיקף 3 נק"ז
 
2. קורס באיסוף ופענוח נתונים מדעיים (critical analysis reasoning skills) בהיקף של 2 נק"ז שיכלול את הנושאים הבאים: חשיבה ביקורתית-ניתוח מאמרים, תכנון מחקר, ניתוח תוצאות מחקר וכתיבת מאמר
 
3. פרויקט מחקר מונחה המבוצע ע"י הסטודנט/ית תוך הנחיה מוסדרת בהיקף של 4 נק"ז
 
4. קורסי בחירה – 2 קורסים בסוציולוגיה/אנתרופולוגיה ו-2 קורסים בפסיכולוגיה בהיקף של 2 נק"ז כל קורס.