תואר ראשון
תלמידי מחקר
מלגות הצטיינות
תלמידי מחקר
מעבדות מחקר

תואר ראשון

510 סטודנטים לתואר ראשון

תלמידי מחקר

172 תלמידי מחקר

מלגות הצטיינות

70% מהדוקטורנטים זוכי מלגות הצטיינות

תלמידי מחקר

172 תלמידי מחקר

מעבדות מחקר

מעבדות מחקר במגוון תחומים