​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SmallBanner_02.png

דרישות קבלה

תנאי הקבלה לתואר ראשון במחלקה למדעי החיים, מותנת בעמידה בתנאי הרישום הכלליים בקישור הבא: 

תנאי קבלה כללים לתואר ראשון באוניברסיטה​

דרישות פרטניות ומ​פורטות לגבי הרישום למחלקה למדעי החיים במסלול + מגמה:

1. מדעי החיים חד מחלקתי

2. מדעי החיים משולב לתואר כפול - מדעי החיים עם מדעי הגיאולוגיה והסביבה

3. מדעי החיים דו מחלקתי - פסיכוביולוגיה

נמצאים בקישור הבא: 

תנאי קבלה למחלקות הפקולטה למדעי הטבע​
שימו לב לנתונים שנמצאים בטבלה כמו: תנאי קבלה פסיכומטרי/נתיב לאקדמיה, תנאי קבלה לפי ממוצע בגרות בלבד. בנוסף ציוני הבגרות צריכים לכלול ציונים גבוהים במתמטיקה ובמקצוע מדעי נוסף.​

דרישות הקבלה למחלקה למדעי החיים נקבעות על-ידי שיקלול של ממוצע הבגרות ושל המרכיבים השונים של ציון המבחן הפסיכומטרי. התוצאה של שיקלול זה מכונה "סכם כמותי".

 ניתן לחשב את הסכם הכמותי באתר האוניברסיטה:

מחשבון סכם כמותי​

Image01.jpg

כל שילוב של מדעי החיים​ עם מח' אחרת חייב המועמד לעמוד בתנאי הקבלה של שתי המחלקות.

הערה: המחלקה רשאית לבצע שינויים בתנאי הקבלה בהתאם לביקוש וההיצע

סיכויי קבלה

מאחר ודרישות הקבלה משתנות עם הזמן, סיכויי הקבלה משתנים גם הם. לשם הערכת סיכויי הקבלה לתואר ראשון ראו קישור לאתר:

מהם סיכויי הקבלה שלי ללימודים?​