SubBanner110.jpg

תכנית זו מעניקה לסטודנטים הזדמנות להתמחות באחד מענפי המדע החדשניים עם פוטנציאל לתועלת רבה לאנושות. בצד לימודים עיוניים כגון בתחומי הפיזיולוגיה, הגנטיקה, ההתנהגות המרחבית, והרבייה של בעלי החיים הימיים למיניהם נחשפים משתתפי התכנית לחזית הישגי המדע כפי שבאים לידי ביטוי במעבדות של מכוני המחקר הימיים באילת כדוגמת: המרכז הלאומי לחקלאות ימית, המכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים, מעבדת ריף הדולפינים, מכוני המו"פ בערבה ועוד.

רשימת מנחים נמצאת כאן

התואר הינו תואר M.Sc. במדעי החיים / Ph.D. של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הלימודים לקראת תואר במגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית מתקיימים בשיתוף ובמסגרת תכנית הלימודים לתארים מתקדמים של המחלקה למדעי החיים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

הלימודים מתבססים על לימוד חלק מקורסי החובה בבאר שבע ועל לימוד ​קורסי בחירה בקמפוס באילת והמכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים וביצוע עבודת המחקר.

הלימודים לתואר שני ושלישי כוללים ומבוססים על תזה מחקרית. המחקרים מתבצעים במגוון תחומים מביוטכנולוגיה וחקלאות ימית עד לאקולוגיה, התנהגות ושימור הסביבה. המחקרים מתנהלים בקמפוס אוניברסיטת בן גוריון באילת, המרכז הלאומי לחקלאות ימית , המכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים, מעבדת ריף הדולפינים, מכוני המו"פ בערבה ועוד.


סטודנטים לתארים מתקדמים במגמה נהנים ממלגת שכר לימוד, ממלגת מחיה, ועל פי הצורך משמשים כעוזרי הוראה בקמפוס באילת.


קבלת מלגה במסגרת התכנית לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית מחייבת מגורים באזור אילת והשתתפות פעילה בלימודים ובמחקר באילת.

 • מבנה התכנית

  תואר שני

  תוכנית הלימודים היא דו-שנתית וכוללת הרצאות, תרגילי מעבדה וסמינריונים. במרכז הלימודים עומדת עבודת-הגמר שעל כל סטודנט לבצע באורח עצמאי, בהנחייתם של חברי סגל המחלקה. עבודות המחקר מבוצעות במעבדות המחלקה תחת השגחת המנחה, תוך חשיפת הסטודנט בפני אמצעי מחקר מודרניים ובפני אתגרים הניצבים כיום בכיווני המחקר השונים.

  התוכנית לתואר שני כוללת 24 נק"ז בקורסים וסמינרים ועוד 18 נק"ז של המחקר והתיזה, ובסה"כ 42 נק"ז. בהתאם לתקנון האוניברסיטה, יתכן כי קורסים מסוימים יינתנו באנגלית. הקורסים מתקיימים ברובם בקמפוס אילת אך נדרשים ביקורים קמפוס ע"ש מרכוס בבאר שבע. עבודת המחקר, קרוב לוודאי שתתבצע במרחב אילת.

  במגמה לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית קיימות שתי אפשרויות התמחות: כללית ואקולוגית.

  פרטים מלאים כאן

  תואר שלישי

  תכנית הלימודים לתואר השלישי הנה ארבע שנתית וכוללת מחקר מקורי, כתיבת עבודת גמר והשתתפות בקורסים. התואר המוענק הוא ד"ר לפילוסופיה Ph.D. ותכנית הלימודים כפופה לכללים הנקבעים על ידי בית הספר ללימודי מחקר מתקדמים על ש​ם קרייטמן של האוניברסיטה.

  נוהלי אוניברסיטת בן-גוריון לתלמידי דוקטורט מחייבים צבירת 6 נק"ז של קורסים ו- 4 נק"ז של סדנאות. בכל סמסטר ידרשו הסטודנטים להשתתף באופן פעיל בסדנת תלמידי מחקר ולהיות נוכחים בסמינר מחלקתי. בנוסף, כל דוקטורנט יידרש לקחת קורס בכתיבה מדעית. על התלמיד להגיש הצעת מחקר עד תום השנה הראשונה. המחקר יסוכם בתזה שתוגש לביה"ס על שם קרייטמן ותישלח לשיפוט של מומחים מהאוניברסיטה ומחוצה לה לאישורם.

  לתלמידים מצטיינים קיימת אפשרות ללמוד במסלול ישיר מתואר ראשון לדוקטורט או במסלול המשולב. המאפשר מעבר ישיר מלימודי התואר השני ללימודי התואר השלישי.
  להרשמה לחץ כאן

 • תנאי רישום

  התאמה בין מנחה למועמד למחקר לקראת תואר מתקדם (מציאת מנחה).

  תואר שני

  • תואר ראשון במסלול מדעי החיים מאוניברסיטה המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון ממוצע של 83 לפחות.
  • בהתאם ללימודי התואר הראשון יתכן ותידרש השלמת קורסי יסוד.
  • בעלי ממוצע 85 בתואר הראשון זכאים למלגה

  תואר שלישי

  • בעלי תואר שני במסלול מחקרי מאוניברסיטה מוכרת בארץ, בציון 90
  • ממוצע קורסים 85
  • המלצה ממנחה לתואר שני + 2 המלצות מאנשי אקדמיה
  לפרטים נוספים נא לפנות למוקד המידע האקדמי eilat@bgu.ac.il 08-6304518/9​.