על מנת לצפות בשנתון יש לוודא שבמחשב מותקנת תוכנת Acrobat Reader. אם התוכנה אינה מותקנת במחשב, ניתן להורידה מכאן.