​​​​​SubBanner210.jpg

תוכנית "אשלים" לסטודנטים מצטיינים

מטרת התוכנית היא לחשוף את הסטודנטים הטובים ביותר בפקולטה לתחומי מדעי הטבע.

לתוכנית יתקבלו מועמדים מצטיינים לתואר ראשון עם נתוני קבלה גבוהים ביותר, זוכי "פרס הצטיינות" למועמדים מצטיינים. סטודנטים שיצטיינו בהמשך לימודיהם ויאותרו ע"י רכזי אשלים במחלקות יוכלו להצטרף במהלך לימודיהם, וזאת בהתאם לכללי התוכנית.

למצטייני "אשלים" תיבנה מסגרת לימודים שתאפשר להם למצות את יכולותיהם הגבוהות.

 

להלן עיקרי התוכנית:

1. מתן גמישות בהרכבת תוכנית הלימודים בהיקף של עד 30 נק"ז במקום קורסי בחירה בלבד, ובהתאם לבחירת הסטודנט מכל תחום באוניברסיטה. קורסים אלו ייקבעו לאחר התייעצות עם מרכז התוכנית במחלקה ובאישור יו"ר ועדת ההוראה המחלקתי.

2. מנחה אישי: לכל תלמיד בתוכנית ימונה מנחה אישי מבין חברי הסגל האקדמי הבכיר במחלקה אליה התקבל.

3. המשך השתתפות בתוכנית "אשלים" מותנה ברמת הישגים גבוהה בפקולטה למדעי הטבע, דהיינו בין 15% בעלי הציונים הגבוהים (36 נק"ז לפחות בשנה) ובתנאים נוספים המוגדרים ברמת המחלקה.

4. השתתפות בהרצאות "חזית המחקר" המתקיימות במהלך השנה.

בהמשך לימודיהם יוכלו הסטודנטים שיעמדו בקריטריונים האוניברסיטאיים להצטיינות לזכות בפרסי לימודים לתלמידים מצטיינים.

 

מרכזי תכנית "אשלים" במחלקות הפקולטה למדעי הטבע:

המחלקהשם האחראימס' טלפוןדוא"ל
מתמטיקהד"ר גילי גולן08-6477801golangi@bgu.ac.il
מדעי המחשבפרופ' רונן ברפמן 08-6428041brafman@cs.bgu.ac.il
פיסיקהפרופ' משה שכטר08-6472131smoshe@bgu.ac.il
כימיהפרופ' דוד לוקצקי 08-6428370lukatsky@bgu.ac.il
מדעי החייםפרופ' מישל זכאי 08-6479196mzaccai@bgu.ac.il
מדעי כדור הארץ והסביבהפרופ' רועי גרנות  08-6477509rgranot@bgu.ac.il


 
טופס בקשה לאישור קורסי בחירה במסגרת תכנית "אשלים" לתלמידים מצטיינים​​

לתכנית ההרצאות לחץ כ​אן