​​​​​​​תהליך סגירת התואר וקבלת אישור זכאות

סגירת התואר מתבצעת לאחר השלמת כל חובות, בהתאם לתכנית הלימודים, ומעבר בבחינת הגמר.

קורסים עודפים – יש להעביר אל מזכירות לימודי מוסמכים בקשה להשמטת ציון מהממוצע, בהמלצת מנחה ואישור יו"ר מוסמכים מחלקתית. הקו​רס לא יהיה קורס חובה לתואר. 
לא ניתן לבקש להשמיט קו רס חובה לתואר, או קורס שהוכר מלימודים קודמים.

אישור זכאות לתואר ותדפיס לימודים יוענקו לאחר השלמת כל התנאים הבאים:

  1. תשלום שכר לימוד כבוגר. שובר מופק לכל בוגר ונשלח לבית, ניתן לראות עותק בקיוסק המידע. מידע על שכר לימוד ניתן למצוא באתר חשבונות סטודנטים.

  2. החזרת ספרים לספריה והעברת אישור מהספריה.

  3. עותק דיגיטלי (PDF בלבד) של עבודת הגמר, ללא חתימות.
    יש לשים לב להנחיות לכתיבת עבודת גמר, לרבות עדכון תאריך העבודה (בעברית: חודש עברי ושנה עברית, ובאנגלית) למועד ההגשה למידע נוסף>> ​

  4. טופס הפקדת עבודת גמר לספריה, כולל חתימות לחץ כאן​ לקבלת הטופס.
    עותק מעבודת הגמר (סעיף 3) וטופס הפקדה לספריה (סעיף 4) יש להעביר אל המנחה ויו"ר מוסמכים של המחלקה. ​כלל הקבצים, כולל האישורים בדוא"ל של המנחה ויו"ר מוסמכים של המחלקה, יועברו אל מזכירות מוסמכים של הפקולטה.

    עותק של עבודת הגמר ישלח אל ספרית ארן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ואל הספריה הלאומית בירושלים.

טקס הענקת תעודות לבוגרים יתקיים בכל שנה. בטקס ישתתפו בוגרים שתאריך הזכאות שלהם היא בין התאריכים 1.1 עד, 31.12, בשנה הקודמת לשנת הטקס.

alert.pngחשוב לעדכן בשינוי כתובת וטלפון, כדי שנוכל להיות בקשר גם לאחר סגירת התואר. לעדכון הפרטים לחץ כאן או באמצעות הודעה בדוא"ל בצירוף אישור מתאים (העתק תעודת זהות עם עדכון שם או כתובת מגורים).