​​​​​תהליך סגירת התואר וקבלת אישור זכאות

סגירת התואר מתבצעת לאחר השלמת כל חובות, בהתאם לתכנית הלימודים, ועמידה בבחינת הגמר.

קורסים עודפים – יש להעביר את מזכירות לימודי מוסמכים בקשה להשמטת ציון מהממוצע, בהמלצת מנחה ואישור יו"ר מוסמכים מחלקתית. הקו​רס לא יהיה קורס חובה לתואר.

אישור זכאות לתואר ותדפיס לימודים יוענק לאחר השלמת כל התנאים הבאים:

  1. תשלום שכר לימוד כבוגר. שובר מופק לכל בוגר ונשלח לבית, ניתן לראות עותק בקיוסק המידע. מידע על שכר לימוד ניתן למצוא באתר חשבונות סטודנטים.

  2. החזרת ספרים לספריה והעברת אישור מהספריה.

  3. עותק דיגיטלי של עבודת הגמר, כולל חתימות. הקובץ ישלח ב PDF.​

  4. טופס הפקדת עבודת גמר לספריה. לחץ כאן​ לקבלת הטופס. 

עותק של עבודת הגמר ישלח אל ספרית ארן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ואל הספריה הלאומית בירושלים.

טקס הענקת תעודות לבוגרים יתקיים בכל שנה. בטקס ישתתפו בוגרים שתאריך הזכאות שלהם היא בין התאריכים 1.1 עד , 31.12, בשנה הקודמת לשנת הטקס.

חשוב לעדכן בשינוי כתובת וטלפון, כדי שנוכל להיות בקשר גם לאחר סגירת התואר. לעדכון הפרטים לחץ כאן.