להלן מיילים להתקשרות עם ועד הסטודנטים במחזורים השונים:

שנה א':

גיל גרוס - gilgro@post.bgu.ac.il

אנה קוטובידזה - annakut@post.bgu.ac.il

 

שנה ב':

מאלי שוורץ - Shwarma@post.bgu.ac.il

מעיין שרמן - shmaaya@post.bgu.ac.il

יובל נחום - nahumyuv@post.bgu.ac.il

 

שנה ג':

זהר אלבז - elbzo@post.bgu.ac.il

​