מזכירות הפקולטה

שם
  
תמונהמסנן
תפקיד
  
דואר אלקטרוני
  
טלפון
  
מיקום
  
סיגל גברי

SigalG.jpg

ראשת מינהל הפקולטהgavri@bgu.ac.il08-6461851בניין 30, חדר 119
רויטל בינדר​​

RevitalB.jpg

עוזרת ראשית לרמ"נ הפקולטהbinderr@bgu.ac.il08-6461630​בניין 30, חדר 117
רותי פלד

4974.jpg

עוזרת ללימודי מוסמכיםpeledr@bgu.ac.il​08-6461857בניין 30, חדר 113
נילי סאסי ​

NiliS1.jpg

רכזת סטודנטים/מזכירת רמ"ןnilis@bgu.ac.il08-6461632​בניין 30, חדר 118

רכזות לענייני סטודנטים

שם
  
תמונהמסנן
תפקיד
  
דואר אלקטרוני
  
טלפון
  
מיקום
  
שרית דוניו

שרית 1.jpg

רכזת למחלקות מדעי המחשב, מדעי החייםbelasen@bgu.ac.il​08-6461692בניין 30, חדר 115
מירב נאמני

4974.jpg

רכזת למחלקות כימיה, מדעי כדו"א והסביבה,​ מתמטיקה, הנדסת תוכנה שנים א' ו-ב', פיסיקהmeiravne@bgu.ac.il​08-6479315בניין 30, חדר 114