​​Small_Banner_0130.jpg

אפיק מעבר הינה תוכנית למועמדים ממחלקות הפקולטה למדעי הטבע שאינם עומדים בתנאי הקבלה. באפשרותם להירשם לתוכנית מהאוניברסיטה הפתוחה וממכללת ספיר.