שם
  
תפקיד
  
מחלקה
  
דואר אלקטרוני
  
פרופ׳ אייל גוריו"ר ועדת הוראה פקולטיתהמחלקה למדעי החייםgure@bgu.ac.il
פרופ' אריאל ידיןיו"ר ועדת הוראה המחלקה למתמטיקהyadina@bgu.ac.il
פרופ' איתן סייגחבר ועדה-אחראי על פטורים והכרותהמחלקה למתמטיקהsayage@bgu.ac.il
ד"ר מאיר גולדברגחבר ועדה-​יועץ שנים ב'-ג'המחלקה למדעי המחשבgmayer@cs.bgu.ac.il
ד"ר גיל אינציגרחבר ועדה- ​יועץ  - שנה א'המחלקה למדעי המחשבgilein@bgu.ac.il
פרופ' מיכאל לובלינסקייו"ר ועדת הוראההמחלקה לפיסיקהlublinm@bgu.ac.il
פרופ' עדי ציטריןחבר ועדה -יועץ לימודיםהמחלקה לפיסיקהzitrin@bgu.ac.il
ד"ר יהושוע (ג'וש) ברבןיו"ר ועדת הוראההמחלקה לכימיהjbaraban@bgu.ac.il
פרופ' נטלי אליהיו"ר ועדת הוראההמחלקה למדעי החייםelianat@post.bgu.ac.il
פרופ׳ עופר עובדיהחבר ועדה-נציג הועדה לעינייני סטודנטים.המחלקה למדעי החייםoferovad@bgu.ac.il
פרופ' ירון קציריו"ר ועדת הוראההמחלקה למדעי כדו"א והסביבהykatzir@bgu.ac.il
רויטל בינדרעוזר ראשי לרמ"נ הפקולטה-רכזת הועדהbinderr@bgu.ac.il