DikanImage.jpg
הפקולטה למדעי הטבע מהווה נדבך מרכזי למצוינות במחקר ובהוראה באוניברסיטה. אחת ממטרות העל של הפקולטה היא להעמיד דור המשך של חוקרים בתחומי המדע החדשניים ביותר. רבים מבוגרי הפקולטה נקלטים לאחר לימודיהם במוסדות האקדמיים המובילים בארץ ובעולם, בנוסף הם משתלבים במגוון חברות העוסקות בתחומים אותם למדו ובהם התמחו.
הפקולטה למדעי הטבע מקיימת מרכזי מחקר הפועלים עם הקהילה, ביניהם מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה ותוכנית מארי קירי- במסגרת מסלול לתואר ראשון בכימיה לתלמידי תיכון מצטיינים.הפקולטה למדעי הטבע משלבת מחקר עיוני וניסיוני בשש מחלקות:
 005-atom.pngפיזיקה 003-lab.png כימיה 011-calculator.png מתמטיקה 019-laptop.pngמדעי המחשב 025-microscope.pngמדעי החיים018-globe.png מדעי כדור הארץ והסביבה

המחלקות מציעות מגוון אפשרויות לימוד ומחקר בתארים ראשון (B.Sc.), שני (M.Sc.) ושלישי (Ph.D.). מסלולי הלימודים מגוונים ונותנים מענה למנעד רחב של תחומים מדעיים. הפקולטה מציעה ומעודדת גם תכניות משולבות ורב-תחומיות, חלקן משותפות למחלקות שונות בפקולטה וחלקן בשיתוף מחלקות בפקולטות: הנדסה, רוח וחברה וניהול. הפקולטה מונה:
כ- 180 חברי סגל אקדמי בכיר.
כ- 110 חברי סגל מנהלי וטכני.
כ- 2,250 סטודנטים במחלקות השונות.
חברי הסגל בפקולטה מסורים להוראה ולמחקר ודלתם תמיד פתוחה. ההוראה בפקולטה מנוהלת תוך מחויבות עמוקה לאיכות מדעית וידועה ברמתה הגבוהה. זו הסיבה שהפקולטה מהווה אבן שואבת למיטב הסטודנטים. כל מחלקה מציעה לסטודנטים מצטיינים אפשרויות תמיכה במלגות ומשרות הוראה או תרגול בתארים מתקדמים. כמו כן, סטודנטים בפקולטה למדעי הטבע זכאים להגיש מועמדויות לקבלת מלגות פנימיות מאוניברסיטת בן גוריון בנגב ומלגות חיצוניות תחרותיות ויוקרתיות.
בנוסף לכך, קיימות גם תכניות ייחודיות לעידוד מצוינות שאותן ניתן לראות באתר הפקולטה. הפקולטה מהווה בית לחוקרים עטורי הישגים בינלאומיים במחקר. בואו ללמוד בפקולטה איכותית, תוססת וצעירה, התומכת וקשובה לצרכי הסטודנטים. הנכם מוזמנים להתרשם ממגוון התכניות והמחקרים באתר הפקולטה למדעי הטבע. אנו נמצאים בתחילת שנה לימודים שונה ומאתגרת. הלימודים אינם לימודים שהתנסינו בהם בעבר ומצריכים שינויים חשיבתיים וטכניים. הקמפוס אינו שוקק סטודנטים וההולך ברחבי הקמפוס מרגיש את החוסר בחיי החברה המאפיינים את האוניברסיטה.

אנחנו פועלים ועושים מאמץ יחד עם חברי הסגל בכל הדרגים, שעל אף מגבלות הקורונה וצורות הלמידה השונות: המקוונת, ההיברידית, וגם הפרונטלית, רמת הלימודים והמחקר לא יפגעו. אני בטוח שלמרות הקושי והאתגר, חברי הסגל בפקולטה יעזרו לכם להצליח בלימודים, להרגיש את הרוח התומכת והמלווה של אוניברסיטת בן גוריון והפקולטה למדעי הטבע.

ולסיום, מסר של תקווה, אנחנו נעבור את המגיפה שפוקדת בנו ונצא ממנה יותר חזקים ועם רוח חדשה של שיתוף פעולה וערבות הדדית.

בברכת לימודים פוריים, מאתגרים ומהנים.

פרופסור גבריאל למקוף,
דיקן הפקולטה למדעי הטבע​​