​​​​​​​Banner003.jpg

ברוכים הבאים לאתר הפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

הפקולטה למדעי הטבע מהווה נדבך  מרכזי למצוינות במחקר ובהוראה באוניברסיטה ובית לחוקרים עטורי הישגים בינלאומיים במחקר. הפקולטה מקפידה לקלוט חוקרים צעירים מעולים לאחר שהשתלמו במרכזי המחקר המובילים בעולם, אשר עוסקים בנושאים חדשניים ויצירתיים הנמצאים בחוד החנית המדעי בארץ ובעולם. חוקרי הפקולטה מובילים במוסד בגיוס מענקי מחקר גבוהים ויוקרתיים, המאפשרים  לקיים מחקר עדכני ופורץ גבולות ולהתחרות במיטב מרכזי המחקר בארץ ובעולם. המחקר בפקולטה נסמך על תשתיות מודרניות וציוד מדעי חדש מהמתקדמים בעולם, ועל אנשי מקצוע מהשורה הראשונה המפעילים אותו. ציוד תשתיתי כזה חיוני ובסיסי לקיום מחקר במדעי הטבע.

הפקולטה למדעי הטבע משלבת מחקר עיוני ונסיוני בהצלחה רבה. היא בנויה משש מחלקות - פיזיקה, כימיה, מתמטיקה, מדעי המחשב, מדעי החיים ומדעי הגיאולוגיה והסביבה במסגרתן ניתן ללמוד לתאר ראשון (B.Sc.), שני (M.Sc.)  ושלישי (Ph.D.). שש המחלקות בפקולטה מקיימות מסלולי לימודים מגוונים הנותנים מענה למנעד רחב של תחומים מדעיים. בנוסף לתוכניות הלימודים הרגילות של המחלקות השונות, הפקולטה מציעה ומעודדת תכניות משולבות ורב-תחומיות, חלקן משותפות למחלקות שונות בפקולטה ואחרות בשיתוף עם מחלקות בפקולטות אחרות, כגון הנדסה, רוח וחברה וניהול. חברי הסגל בפקולטה מסורים להוראה ולמחקר ודלתם פתוחה לתלמידים מכל התארים. בוגרינו נקלטים כחברי סגל אקדמי במוסדות האקדמיים המובילים בארץ ובעולם, ובמקביל מכהנים גם במגוון חברות תעשייתיות בתחומים מגוונים של הטכנולוגיה המודרנית. מרביתם עוסקים בתחומים אותם למדו ובהם התמחו.

ההוראה בפקולטה מנוהלת תוך מחויבות עמוקה ובלתי מתפשרת לאיכות ולמסירות בכל סוגי התארים האקדמיים וידועה ברמתה הגבוהה. זו הסיבה שהפקולטה מהווה אבן שואבת למיטב התלמידים. אחת ממטרות העל של הפקולטה היא להעמיד דור המשך של חוקרים בתחומי המדע החדשניים ביותר.

הפקולטה רתומה לעידוד הצטיינות, אשר באה לידי ביטוי בין השאר במלגות מכוונות לעידוד המצוינות לתארים מתקדמים  ובמסגרות ייעודיות בתואר הראשון למטרה זו :

תכנית "אשלים" - למצטיינים בתואר הראשון​

תכנית "דקלים" - המציעה לתלמידים המצטיינים מסלול מהיר להשלמת הלימודים לתואר שני​

הפקולטה למדעי הטבע מעורבת בפרויקטים ארוכי טווח המשולבים עם קידום המדע בנגב, כגון הקמת פארק ההי-טק הצמוד לאוניברסיטה ומשיכת חברות עתירות ידע כגון דויטשה טלקום ו EMC/RSA. חברים רבים מהפקולטה פעילים במרכז הלאומי לביוטכנולוגיה, NIBN, המקדם מחקר בעל מאפיינים יישומיים, ובמרכז אילזה כץ לננוטכנולוגיה המקדם מחקר בתחום חדשני זה. הפקולטה מקיימת גם מרכזי מחקר המשלבים את הקהילה, ביניהם מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה, ותוכנית מארי קירי – מסלול לתואר ראשון בכימיה לתלמידי תיכון מצטיינים. 

אני מזמינה אתכם להתרשם ממגוון התכניות והמחקרים המתנהלים באתר הפקולטה למדעי הטבע​​.

פרופ' מיכל שפירא

דיקנית הפקולטה למדעי הטבע​