​​​​​​​​​​​​​​​SubBanner170.jpg

מסלול מהיר לתואר שני - תכנית דקלים למצטיינים

ההודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד​

הפקולטה למדעי הטבע מובילה ומקדמת את המחקר בתחומי מדעי הטבע: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים ומדעי כדור הארץ.

מטרת התכנית היא לתת כלים לסטודנטים מצטיינים בתואר ראשון, ולשלבם במחקר, לקראת לימודים לתארים מתקדמים. המחקר שיבוצע, יהווה בסיס למחקר העתידי בתואר השני. תלמידים שימשיכו לתואר שני יוכלו להשלים את עבודת המחקר הדרושה ולסיים את לימודיהם בשלושה סמסטרים.​

מועמדים שיתקבלו לתכנית, יקבלו מלגת הצטיינות שנתית לקראת התואר השני. מקבלי מלגת ההצטיינות שלא יסיימו תואר שני בפקולטה למדעי הטבע יידרשו להחזיר את המלגה.​​

עיקרי התכנית.pdf

קול קורא.pdf

טופס מועמדות.docx