​​​​​​​​​​חוזר לסגל ההוראה-כללים ונהלים לרענון לשנה"ל תשע"ט​

קיש​ור לק​ובץ​​