​​​​​​​​​​חוזר לסגל ההוראה-כללים ונהלים לרענון לשנה"ל תש"ף​​

קיש​ור לק​ובץ​​