​​​​​​​​​​​​​​חוזר לסגל ההוראה-כללים ונהלים לרענון לשנה"ל תשפ"א​​​

קיש​ו​ר לק​ובץ​​