​​​​​​​​​​​​​​​​חוזר לסגל ההוראה-כללים ונהלים לרענון לשנה"ל תשפ"ב​​​​

קיש​ו​ר ​לק​ובץ​​