• ​​​​​​​​​SubBanner140.jpg
 • ​מדעי החיים

 • מגוון רחב של קורסים המקנה לתלמיד רקע רחב במדעי החיים תוך התמחות בתחומי המחקר השונים: ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית, גנטיקה מולקולרית, מיקרוביולוגיה, פיזיולוגיה של התא ושל בעלי חיים, מדעי הצמח, ניורוביולוגיה.
  המשך...

 • מדעי החיים עם התמחות באקולוגיה

 • המגמה מציעה את מספר הקורסים האקולוגיים הגדול ביותר בארץ (35 קורסים) המכסה מגוון רחב מאד של נושאים אקולוגיים. תוכנית הלימודים כוללת הרחבת הידע הבסיסי באקולוגיה של אוכלוסיות, חברות ואקולוגיה אבולוציונית והרחבה לנושאים אקולוגיים נוספים.
  המשך...

 • מדעי החיים עם ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית​

 • מתעניינים תואר שני ושלישי - המשך...

 • ​מדעי החיים במסלול לביופיסיקה


 • מסלול ללימודי מוסמך בביופיסיקה מציע למועמדים ללימודים לתואר מוסמך נתיב מחקרי לשילוב בין עקרונות הפיסיקה לעקרונות בביולוגיה, הן ברמה התיאורטית והן ברמה הניסויית.