​מדעי החיים במסלול לביופיסיקה:

מסלול ללימודי מוסמך בביופיסיקה מציע למועמדים ללימודים לתואר מוסמך נתיב מחקרי לשילוב בין עקרונות הפיסיקה לעקרונות בביולוגיה, הן ברמה התיאורטית והן ברמה הניסויית. התכנית מחייבת הנחייה משותפת בין חוקרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, המסוגלים להעניק לסטודנטים הכשרה בינתחומית - בתחומי הביולוגיה והפיסיקה. התכנית מציעה קורסים משש הקטגוריות הבאות (ראה רשימת קורסים לפי הקטגוריות בסוף המסמך):

  • פיסיקה ביולוגית ושל חומר רך

  • ביופיסיקה מולקולארית

  • ביולוגיה פיסיקאלית וכמותית

  • ביופיזיקה של תאים

  • נוירופיסיקה

  • ביו-קומפלקסיות

לפרטים נוספים אודות התוכנית ניתן לפנות בדוא"ל:  גב' קרן בן אבו bakeren@bgu.ac.il