​​​​​​​​​
 • תמונה מישיבת סנאט בבניין הסנאט באוניברסיטה

  פרסים למועמדים מצטיינים​​​

 • אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מעניקה פרסי כניסה למועמדים מצטיינים חדשים, שילמדו לקראת התואר הראשון באוניברסיטה. פרטים באתר ההרשמה ומדור רישום: http://welcome.bgu.ac.il


 • פרסי לימודים לסטודנטים מצטיינים

 • אוניברסיטת בן-גוריון מעניקה מדי שנה פרסי לימודים לתלמידים שהצטיינו בלימודיהם בשנה החולפת. הפרסים מוענקים עפ"י קריטריונים המאושרים מדי שנה ע"י הוועדה המרכזת. פרטים באתר מזכירות אקדמית
  http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/ba.aspx


 • מלגות

 • האוניברסיטה משתדלת לסייע לכל סטודנט הזקוק לעזרה כספית במהלך לימודיו.
  פרטים נוספים באתר דיקאנט הסטודנטים​​