• ​​​​​​​​​​​SubBanner190.jpg
  • ​​​​​
  • פניות לד"ר נטלי אליה​ יתבצעו בעזרת טופס פנייה מקוון בקישור הבא:
  • טופס פנייה מקוון
  • ​ובשעות קבלת סטודנטים*.


​פרופ' אייל גור

יו"ר ועדת הוראה
קבלת סטודנטים: יום ראשון 9:00-10:00
טל' 08-6479230 בניין 41 חדר 304​​

ד"ר נטלי אליה

אחראית על ענייני סטודנטים בוועדת הוראה
טל'  08-6428735​
בניין 41 חדר 315​
קבלת סטודנטים: יום שני 11:00-12:00​

* כללים לאישור חזרה על קורסים: תואר ראשון, מדעי החיים

1. ממוצע אקדמי תקין, אין עיכוב הרשמה, אין תנאים להרשמה באותו סמסטר

2. ניתן להירשם לקורס אחד בסמסטר ומקסימום 4 קורסים לכל התואר

3. חייב להיות הפרש של לפחות 10 נקודות בין ציון הקורס לבין הממוצע לטובת הממוצע

4. יש לשלוח את הבקשות להרשמה לקורסים ליו"ר ועדת הוראה מחלקתית דרך האתר ובהתאם להוראות המפורטות בהודעה שתשלח בנושא בכל סמסטר

5. הרשמה לקורסים תתאפשר רק בכפוף לזמינות מקום פנוי לאחר הרישום הרגיל