• ​​​​​​​​​​​​​​SubBanner190.jpg
  • ​​​​​פניות לפרופ׳ נטלי אליה ולד"ר טל שי יתבצעו בעזרת טופס פנייה מקוון בקישור הבא:

  • טופס פנייה מקוון

​​​

פרופ'​ נטלי אליה

יו"ר ועדת הוראה תואר ראשון
טל' 08-6428735
בניין 41 חדר 315
​שעת קבלה יום ראשון 14:00-15:00 בזום​ 

ד"ר טל שי

נציגות ועדת הוראה לענייני סטודנטים 

​שעת קבלה יום ראשון 14:00-15:00 בזום​

* כללים לאישור חזרה על קורסים: תואר ראשון, מדעי החיים

1. ממוצע אקדמי תקין, אין עיכוב הרשמה, אין תנאים להרשמה באותו סמסטר

2. ניתן להירשם לקורס אחד בסמסטר ומקסימום 4 קורסים לכל התואר

3. חייב להיות הפרש של לפחות 10 נקודות בין ציון הקורס לבין הממוצע לטובת הממוצע

4. יש לשלוח את הבקשות להרשמה לקורסים ליו"ר ועדת הוראה מחלקתית דרך האתר ובהתאם להוראות המפורטות בהודעה שתשלח בנושא בכל סמסטר

5. הרשמה לקורסים תתאפשר רק בכפוף לזמינות מקום פנוי לאחר הרישום הרגיל