* כללים לאישור חזרה על קורסים: תואר ראשון, מדעי החיים

1. ממוצע אקדמי תקין, אין עיכוב הרשמה, אין תנאים להרשמה באותו סמסטר

2. ניתן להירשם לקורס אחד בסמסטר ומקסימום 4 קורסים לכל התואר

3. חייב להיות הפרש של לפחות 10 נקודות בין ציון הקורס לבין הממוצע לטובת הממוצע

4. יש לשלוח את הבקשות להרשמה לקורסים דרך טופס הפנייה המקוון למעלה

5. הרשמה לקורסים תתאפשר רק בכפוף לזמינות מקום פנוי לאחר הרישום הרגיל בתקופת השינויים דרך המזכירות

6. בקשה לחזרה על קורס התא 205-19011 לצורך שיפור ציון תאושר באופן פרטני דרך פניה לפרופ' עופר עובדיה ותתאפשר רק בשנה ב ובמקרים חריגים בלבד .