הצטרפות לרשימות תפוצה במחלקה למדעי החיים יירשמו בקישורים הבאים:​