​​​​​המחלקה למדעי החיים נמצאת בבניינים 38,39,40​


​​marcus_map.jpg

בניין 38 

Building38.jpg

בניין 39,40

Building40p39.jpg