​​​​​​תמונה אווירה מהמחלקה למדעי החיים

 • דריש​ות קבלה לתואר שני

 • מועמדים בעלי ממוצע ציונים של 80 ​לפחות בלימודי התואר הראשון באוניברסיטת בן-גוריון או במוסד אקדמי מקביל אחר, יוכלו להתקבל כתלמידים מן המניין, בכפוף לשאר תנאי הקבלה בפקולטה.
  על המועמדים לצרף 2 המלצות וטופס הסכמת מנחה.
  לרישום ופרטים נוספים באתר המועמדים http://welcome.bgu.ac.il.
  טופס חוות דעת למועמ​ד לתואר שני וטופס הסכמה להנחיית סטודנט בתואר שני.

 • מסלול משולב לדוקטורט

 • תלמיד תואר שני הנמצא בשלב מתקדם של מחקרו, אשר הוכיח יכולת בולטת בעבודת המחקר ומחקרו יכול להוות מורחב לעבודת דוקטורט מבחינת התוכן, המקוריות והחידוש יוכל להירשם למסלול זה.

 1. על התלמ​יד להיות מן המניין במסלול לתואר שני.

 2. ממוצע של 90 לפחות בקורסים של התואר השני (לפחות 20 נק"ז בקורסים). וכן שהתלמיד הגיש מאמר לפרסום. (חובה לצרף pre-print של המאמר).

 3. חוות דעת חיובית בכתב ממורי הקורס/ים בהם מתרגל המועמד.

 4. תיקבע ועדת בוחנים לתלמיד . התלמיד יגיש את ה-pre-print + דף מטרות וכן יציג בעל-פה בפני הועדה את התקדמות מחקרו. הועדה תחליט על קבלת התלמיד למסלול המשולב על סמך הבחינה והמלצת המנחה.

 5. נדרש מהתלמיד לעמוד בתנאי המחלקה ובתנאי בי"ס קרייטמן על פי התקנון האקדמי,
  נספח י"ב סעיף 8.3.​

תואר שלישי

תכנית הלימודים לתואר השלישי הינה ארבע שנתית וכוללת מחקר מקורי, כתיבת עבודת גמר והשתתפות בקורסים. התואר המוענק הוא Ph.D.
דרישות קבלה וסדרי הרשמה באתר בי"ס קרייטמן.​