​​​


  • ​מחלקה ראשית מדעי החיים עם חטיבה במחלקה אחרת 

  • ניתן להרכיב תוכנית לימודים משולבת עם מחלקות הפקולטה למדעי הטבע או עם מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה,​ בהן קיימת תכ​נית לימודים של מחלקה ראשית וחטיבה במחלקה משנית, וכן עם המחלקה לניהול בפקולטה לניהול.​

  • תואר כפול במדעי החיים וגיאולוגיה ומדעי הסביבה 

  • התוכנית מאפשרת היכרות מעמיקה ונרחבת עם שני תחומים אלו והבנה כוללת של תהליכים ביולוגיים וסביבתיים ושל האינטראקציה ביניהם לצד חוויות לימוד בשדה ובמעבדות מחקר. משך הלימודים – 4 שנים.