ניתן לשלב לימודים במחלקות הפקולטה למדעי הטבע עם המחלקה לניהול או עם מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה באחד מההרכבים הבאים:

1. לימודים במחלקה ראשית ממחלקות הפקולטה למדעי הטבע וחטיבה ממחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה או המחלקה לניהול.

2. לימודים במחלקה ראשית ממחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה וחטיבה ממחלקות הפקולטה למדעי הטבע.

3. לימודים במסלול דו מחלקתי במחלקות מתמטיקה או מדעי המחשב ומחלקה נוספת במסגרת דו מחלקתית ממחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה המקיימת תכנית דו מחלקתית​.


מחלקות איתן ניתן לשלב לימודים במחלקות מדעי הטבע

כתוכנית ראשית

חטיבה מורחבת

​ניהול

​√

מקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדום

לשון עברית

ספרות עברית

לימודי מזרח תיכון

היסטוריה כללית

היסטוריה של עם ישראל

מחשבת ישראל

ספרויות זרות ובלשנות

פילוסופיה

אומניות למסלול תולדות האומנות

 

חינוך

כלכלה


גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

פוליטיקה וממשל

מתמטיקה

מדעי המחשב

מדעי החיים

פיסיקה

מדעי הגיאולוגיה והסביבה

​כימיה

​√

​√

נית​ן לשלב לימודי ביולוגיה עם לימודי פסיכולוגיה במסגרת דו מחלקתית