מחלקות איתן ניתן לשלב לימודים במחלקות מדעי הטבע

כתוכנית ראשית

חטיבה מורחבת

​ניהול

​√

מקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדום

לשון עברית

ספרות עברית

לימודי מזרח תיכון

היסטוריה כללית

היסטוריה של עם ישראל

מחשבת ישראל

ספרויות זרות ובלשנות

פילוסופיה

אומניות למסלול תולדות האומנות

 

חינוך

כלכלה


גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

פוליטיקה וממשל

מתמטיקה

מדעי המחשב

מדעי החיים

פיסיקה

מדעי הגיאולוגיה והסביבה

​כימיה

​√

​√

ניתן לשלב לימודי מדעי הטבע עם כל אחת ממחלקות מדעי החברה והרוח

  • ניתן לשלב לימודי מדעי הטבע עם לימודי ניהול

  • נית​ן לשלב לימודי ביולוגיה עם לימודי פסיכולוגיה במסגרת דו מחלקתית