מעבדה כימית

הסטודנטים הטובים ביותר לחזית הידע והמחקר

מטרת התוכנית היא לחשוף את הסטודנטים הטובים ביותר בפקולטה לתחומי מדעי הטבע.

בתוכנית ישתתפו סטודנטים מצטיינים לתואר ראשון. 

למצטייני "אשלים" תיבנה מסגרת לימודים שתאפשר להם למצות את יכולותיהם הגבוהות.

פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות הפקולטה.