​​

ללמוד בתוכנית שמאפשרת מבט משתי אונות המוח


חקר המוח וההתנהגות מהווה אחד מהאתגרים העיקריים של האנושות בדורנו.​ ההתנהגות היא המוצר הסופי בשרשרת של תהליכים ביולוגיים וסביבתיים, שתחילתם ברמת הגן והחלבון, וסופם בתפקודו של האורגניזם השלם. במובן זה, שני התחומים תלויים זה בזה וקשורים קשר הדוק.  

התוכנית משותפת למחלקות מדעי החיים מהפקולטה למדעי הטבע והמחלקה לפסיכולוגיה מהפקולטה למדעי הרוח והחברה, והתואר שיוענק לבוגרי התוכנית הוא B.Sc בפסיכוביולוגיה, ​הכולל את כל קורסי הליבה במדעי החיים ובפסיכולוגיה ואף מאפשר לבוגרים להמשיך לימודים מתקדמים בכל אחד מתחומים אלה.​

מטרת התוכנית היא לשלב בין שתי הדיסציפלינות כדי לאפשר לעוסקים בהיבטים השונים של ההתנהגות והבסיס הביולוגי שלה מבט מעמיק ורחב על מגוון התופעות הקשורות בה. ​

​​

*הקבלה לתוכנית תהיה על פי ועדת הקבלה של שתי המחלקות (פסיכולוגיה ומדעי החיים). 

הצג הכל
הסתר הכל