מחלקות אותן ניתן לשלב ע​ם לימודי מדעי הרוח או החברה

שילוב

דו-מחלקתי

כתוכנית ראשית

חטיבה מורחבת

מקרא ​​ארכיאולוגיה והמזרח הקדום

לשון עברית

ספרות עברית

לימודי מזרח תיכון

היסטוריה כללית

היסטוריה של עם ישראל

לימודי מדינת ישראל

 

מחשבת ישראל

ספרות אנגלית

בלשנות 


​​

פילוסופיה

אמנויות למסלול תולדות האומנות

 

לימודים רב תחומיים

 

 

חינוך

תקשורת


 


 

לימודי אפריקה

√​

כלכלה

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

פוליטיקה וממשל

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 

 

פסיכולוגיה

 

 

סטטיסטיקה​

​תרבות יהודית ערבית

מדעי הקוגניציה והמח


​​​​​


​​

ניהול

 

 

מתמטיקה

 

מדעי המחשב

 

מדעי החיים

 

פיסיקה

 

מדעי הגיאולוגיה והסביבה

 

כימיה

 

  •  נית​ן לשלב לימודי ביולוגיה עם לימודי פסיכולוגיה במסגרת דו מחלקתית בתכנית לביופסיכולוגיה

  •  ניתן לשלב לימודי ניהול עם כל אחת ממחלקות הפקולטה למדעי החברה והרוח המקיימת מסלול דו מחלקתי למעט סטטיסטיקה. ​

  •  ניתן לשלב לימודי מדעי הטבע עם לימודי מדעי הרוח והחברה בתכנית ראשית וחטיבה (במחלקות בהן קיים מסלול חטיבה)

  •  ניתן לשלב לימודי כלכלה עם לימודי ניהול מערכות בריאות במסגרת דו-מחלקתית


 לא ניתן לשלב את הלימודים עם המחלקות הנ"ל בתחומים הבאים:

  •  היחידה לקידום המקצועיות בחינוך (לימודי תעודת הוראה)

  •  עבודה סוציאלית, מדעי ההתנהגות

  • ​​​