underwater-3250644_1920.jpg

​לגלות עושר, מגוון וצורות חיים שלא קיימות בשום מקום אחר על פני האדמה​​


הים הינו בית למגוון מערכות חיים ייחודיות. הוא מקור למזון ומשאבים ומהווה בית גידול עצום שאינו מובן דיו. הביולוגיה הימית עוסקת בהבנת המנגנונים הטבעיים של אורגניזמים ובמעקב אחר בתי הגידול שלהם. חשיבות המחקר עולה בשנים אלו על רקע תופעות אקולוגיות כהתחממות גלובלית, הכחדת מינים והיעלמות אלמוגים.​ 

רק באוניברסיטת בן-גוריון בנגב תזכו ללמוד ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית בים סוף, סביבה אקולוגית ייחודית עם מאפיינים שקיימים רק בו, על שוניות האלמוגים ומגוון מרהיב של בעלי חיים ודגים. 

​​המחקר הימי הוא אחד התחומים המתפתחים ביותר והשפעתו ניכרת על תעשיית המזון, התרופות והחקלאות. החקלאות הימית, אשר עוסקת בגידול של אורגניזמים ימיים, היא ענף ייצור צעיר וחדשני בעל פוטנציאל צמיחה עצום. שימור ושיקום סביבות ימיות הופך וצובר חשיבות בארץ ובעולם.​

הצטרפו ללימודי תחום מרתק, מתפתח ונחשק, הכולל גיוון של לימודים מעשיים ופרקטיקה וכן כולל הטבות יוצאות דופן וחוויה ייחודית של שילוב החוויה הבאר-שבעית עם שוניות האלמוגים באילת.

הצג הכל
הסתר הכל