new-machine.jpg

  • שילוב מנצח של שני תחומים מבוקשים​

  • ​​

    המחלקה להנדסת מכונות והמחלקה להנדסת חשמל ומחשבים בבן-גוריון, מקיימות תוכנית משולבת לתואר כפול המעניקה לבוגריה גם תואר B.Sc. בהנדס​​ת מכונות וגם B.Sc. בהנדסת חשמל ומחשבים תוך 5 שנים, כאשר התוכנית נבנית בהתאמה אישית לכל סטודנט וסטודנטית. בוגרי התוכנית יכולים להירשם בפנקס המהנדסים ובאפשרותם להמשיך ללא השלמות לתואר השני והשלישי במחלקה להנדסת מכונות או במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים, לפי בחירתם.

    במסגרת המחקר העכשווי והפיתו​​ח התעשייתי תחומי החפיפה בין הנדסת המכונות והנדסת חשמל הולכים ומתרחבים. כתוצאה מכך שיתוף הפעולה בין חוקרים משני התחומים הולך וגובר בחקר מעורכות אלקטרו-מכאניות זעירות (MEMS – Micro Electro Mechanical Systems), רובוטיקה, בקרה, ראייה ממוחשבת, אלגוריתמיקה, ועוד.  מטרת התוכנית היא להכשיר מהנדסים בשני התחומים ולהעניק להם רקע איתן בהנדסת מכונות ובהנדסת חשמל ומחשבים על מנת שיוכלו להתמודד בהצלחה עם אתגרי מחקר ופיתוח מודרניים ועם הביקוש הגובר בתעשייה.

    התלמידים ​שיתקבלו לתוכנית יזכו ל​עזרה ולהנחיה אישית מתואמת מהמחלקות להנדסת מכונות ולהנדסת חשמל ומחשבים בבן-גוריון, מרגע קבלתם ועד סיומם. המחלקות רואות בתוכנית המשולבת תכנית למצוינות ומעודדות את בוגריה להמשיך ללימודים לתארים מתקדמים.

לפרטים נוספים, ניתן ליצור קשר עם פרופ' אמיר שפירא: ashapiro@bgu.ac.il​​

או למזכירות המחלקה בטל 08-6477043​​