הרישום דרך האתר אינו פוטר אותך מלעיין בשנתון המרכז. 

 לחצו על שם המכינה אליה אתם רוצים להירשם,בכל מסלול מופיעים מועדי ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח.

 
 
רבתחומי-ערבי.png 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ההרשמה לקורסי הקיץ הינה עפ"י רשימת ממתינים. לאחר שיהיו מספר נרשמים מתאים לפתיחת הקורס - יופיע אישור על הרישום, ויישלח שובר לתשלום שכר לימוד.
ההרשמה לקורסי קדם ורענון לסמסטר א' תעשה עם ההרשמה לשאר הקורסים, בתאריכי הרישום במחלקה אליה אתה רשום לתואר הראשון.
 
 
ההרשמה לקורס דרך טופס הרשמה בצירוף צילום ת.ז. ניתן לבצע את ההרשמה בדואר ישראל, דואר אלקטרוני, פקס או ידנית
 
 
לסטודנטים – ההרשמה תעשה עם ההרשמה לשאר הקורסים, בתאריכי הרישום במחלקה אליה אתה רשום לתואר הראשון.

 

ללומדים חיצוניים - ההרשמה לקורס דרך טופס הרשמה בצירוף צילום ת.ז. ניתן לבצע את ההרשמה בדואר ישראל, דואר אלקטרוני, פקס או ידנית