4814 Abag 134_page-0001(1).jpgבית הספר לקיימות ושינויי אקלים קיבל רוח גבית בצורת מענק כספי בסך 20 מיליון דולר, תרומת קרן גולדמן-זוננפלד. הבשורה המשמחת נמסרה למשתתפי המושב ה 52- של חבר הנאמנים שהתכנסו בקריית האוניברסיטה בשדה בוקר והשתתפו בטקס קריאת שם בית הספר לקיימות ושינויי אקלים על שם גולדמן-זוננפלד.

"מתנה זו מהווה הבעת אמון ביכולתה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לחולל שינוי בבעיה הקריטית ביותר של דורנו", אמר נשיא האוניברסיטה פרופ' דניאל חיימוביץ במהלך הטקס. "במשך יותר מ 50- שנה אנו חוקרים כיצד לחיות במדבר שלנו. כעת, העולם מגיע אלינו כדי ללמוד מהניסיון הזה. בית הספר גולדמן-זוננפלד לקיימות ושינויי אקלים יאפשר שילוב גישות חדשות בחינוך, במחקר ובהסברה, ככל שהצרכים הסביבתיים של העולם יתפתחו בעשורים הבאים". 

את האירוע כיבדו בנוכחותם התורמים ובני משפחותיהם. מייקל זוננפלד, מייסד שותף ונשיא קרן גולדמן- זוננפלד, הביע את ביטחונו שבית הספר הנושא את שמו ואת שמה של משפחת גולדמן ימלא אחר הציפיות שתולים בו: "אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מובילה את העולם בחקר ההסתגלות לשינויי אקלים. החוקרים של בן-גוריון מפתחים במשך עשרות שנים טכנולוגיות שיאפשרו לישראל להסתגל לאקלים מדברי קשה. כעת, כאשר חלק גדול מהעולם מתמודד עם תנאים דומים, יש למחקר הזה יישום גלובלי. אנו גאים לתרום למשימת ההתמודדות עם אתגר עולמי זה באמצעות פתרונות מהפכניים המאפשרים לאנושות לשרוד ולשגשג בתוך שינויי האקלים העולמיים".

התרומה הנדיבה תאפשר לקדם את היעדים האסטרטגיים של בית הספר, וביניהם: הגדלת תפוקת המחקרים שיובילו לפתרונות חדשים בתחומים קריטיים בתחום הקיימות ושינויי אקלים, גיוס סגל ברמה בינלאומית, פיתוח תארים טרנס-דיסציפלינריים המכינים את מנהיגי המחר לתחומי מפתח סביבתיים, ועוד. קטיה גולדמן ומייקל זוננפלד תומכים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב משנת 1981. אודיטוריום ג'ויה קלייר זוננפלד, על שם בתם, משמש כאודיטוריום הראשי של האוניברסיטה במשך 30 השנים האחרונות; בניין פורסט גולדמן-זוננפלד לאנרגיה סולארית ופיזיקה סביבתית, על שם בנם, פעיל ב 25- השנים האחרונות.