נייר עמדה בנושא השפעת האדם על שינויי האקלים והמערכות האקולוגיות הטבעיות על פני כדור הארץ והצורך במחקר ובהוראה למען הדורות הבאים

הוועדה המנהלת של בית הספר לקיימות ושינויי אקלים ע״ש גולדמן זוננפלד מודעת לכך כי מאז המהפכה התעשייתית ועד היום כדור הארץ עובר תהליכי התחממות ושינויי אקלים, החורגים בקצבם ובעוצמתם ממחזוריות האקלים שאפיינה את מיליון השנים האחרונות, ונגרמים כתוצאה מפליטת גזי חממה המוּנעת על ידי פעילות אנושית, כמו שריפת דלקי מאובנים.

הוועדה המנהלת של בית הספר לקיימות ושינויי אקלים ע״ש גולדמן זוננפלד מביעה חשש כי המשך פליטות גזי החממה לאטמוספירה יובילו להמשך עליית הטמפרטורה הממוצעת על-פני כדור הארץ ויחד איתה לעליית מפלס פני הים, לשינויים במשטר הגשמים, להפשרת קרחונים ולעלייה בתדירות ובעוצמה של אירועי אקלים קיצוניים בכל רחבי העולם. לפיכך, קיים חשש ממשי להתאמת התנאים על פני כדור הארץ לקיום אנושי, יצרני ומקיים בעתיד. הוועדה המנהלת של בית הספר לקיימות ושינויי אקלים ע״ש גולדמן זוננפלד מודעת להשפעה של שינויים אלו על השטחים הפתוחים ובתי הגידול על פני כדור הארץ, ולפגיעה במגוון הביולוגי ובתפקודי המערכות האקולוגיות, וכתוצאה מכך לפגיעה ביצור המזון ובקיום בריא ובר-קיימא של האדם כיחיד, כקהילה וכחברה. כמו כן, הוועדה המנהלת של בית הספר לקיימות ושינויי אקלים ע״ש גולדמן זוננפלד מודעת לכך כי שינויי האקלים משפיעים באופן לא שוויוני על קבוצות שונות בחברה.

​לפיכך, הוועדה המנהלת של בית הספר לקיימות ושינויי אקלים ע״ש גולדמן זוננפלד מתחייבת לפעול לקידום מחקר בסיסי ויישומי בתחום שינויי האקלים, לבחון את השפעותיו ואת הדרכים להתמודד עם שינויים אלה. כמו כן, הוועדה המנהלת מתחייבת לקדם הוראה מיטבית בנושאי סביבה, אקלים וקיימות ולהעברת המידע בתוכניות לימוד מגוונות. הוועדה המנהלת מתחייבת להפיץ לכלל הציבור, לדרגים המקצועיים בממשלה ובגופים הציבוריים ולדרגי קביעת המדיניות וקבלת ההחלטות, את התוצאות והמסקנות ממחקרי חוקריה. כל זאת כדי לאפשר הבנה ברורה יותר של עוצמת השינויים בישראל, באזור ובעולם, לקדם דרכי התמודדות עימם ולמצוא פתרונות להפחתת פליטות גזי החממה ולהסתגלות למצב הנוכחי, אשר מביא עימו אתגרים אקולוגיים, בריאותיים, כלכליים, חברתיים ופגיעה באוכלוסיות מוחלשות.