החטיבה תחשוף את הסטודנטים והסטודנטיות למגוון הקשרים שבין חברה וסביבה וקידום פיתוח בר קיימא. קיימות מוגדרת כמציאת הדרכים לאיזון בין הצרכים והרצונות האנושיים לבין יכולת הסביבה הטבעית לספק מגוון רחב של שירותים שתורמים לרווחת האדם בהווה ובעתיד, תוך שימור וללא פגיעה בלתי הפיכה במערכות הטבעיות.

הלומדים בחטיבה ישלבו בלימודיהם נקודות מבט מעולמות מדעי החברה והניהול כאמצעי לבחינת והבנת תהליכי שינוי סביבתיים ודרכי פעולה לקידום מערכת מקיימת. לשכם כך, כוללת מסגרת הלימודים בחטיבה זו קורסים שמניחים את היסודות להבנת תהליכים סביבתיים מקומיים וגלובליים ולצידם שורה של קורסים שבוחנים מרכיבים ונקודות מבט ספציפיות להבנת הגורמים, האתגרים ודרכי ההתמודדות. 

הקורסים שינתנו בחטיבה נחלקים לקורסי חובה ולקורסי בחירה. 

בין קורסי החובה: אתיקה סביבתית, מבוא למדעי הסביבה, מבוא לכלכלה וסביבה, מבוא לבריאות וסביבה, פוליטיקה סביבתית, חינוך סביבתי/פסיכולוגיה סביבתית ועוד. 

בין קורסי הבחירה: שינויי אקלים, אנרגיה וסביבה, מבוא לקיימות עירונית, מבוא לתיירות אקולוגית ועוד. 


לרשימת הקורסים בחטיבה שיפתחו בסמסטר א' תשפ"ד

פירוט הקורסים המלא בחטיבה 


קורסי חובה
 

מספר קורסנק״זהערות
*1- פרויקט גמר - אימפקט סביבתי001-1-70002סמסטר א / מיועד לשנה ג
*2- פרויקט גמר - אימפקט סביבתי001-1-70012סמסט​​ר ב / מיועד לשנה ג
סביבתנות ואתיקה סביבתית128-1-02012
מבוא לסביבה חברה וקיימות128-1-01554 
מבוא למדעי הסביבה128-1-00394תלמידי שנה ב ו ג​ 
מבוא לכלכלה סביבתית681-1-80053 
מבוא לבריאות וסביבה483-2-80602 
מבוא למדיניות וסביבה128-1-00903תלמידי שנה ב ו ג
חינוך סביבתי ​***
129-1-02732
פסיכולוגיה סביבתית***128-1-01203 
 סה"כ חובה24 
​קורסי בחירה 
שינויי אקלים128-1-01692תלמידי שנה ב ו ג 
​תסקירי השפעה על הסביבה
​128-1-1951
2​
​יישוב סכסוכים סביבתיים
​198-1-0012
2​
אנרגיה וסביבה​001-1-92022​

​מבוא לקיימות עירונית
128-1-0100​​2


סוגיות בסביבה, קיימות ושמירת טבע
220-1-0001
2
 מקוון
הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק א
220-1-10002
2
 
הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק ב
220-1-0003
2
 
מקורות אנרגיה מתחדשים ובני קיימא
001-1-4000
3
 
 סה״כ חובה + בחירה28 
יש להשלים 28 נק״ז;  במידה וקורס או קורסי חובה נלמדו ע״י התלמיד במסגרת אחרת, יש לבחור במקומו או במקומם קורסים ברשימת קורסי הבחירה
*קורס שנתי; 2 נק״ז כל סמסטר
***יש לבחור אחד משני הקורסים​