​היחידה תחשוף את הסטודנטים ליחסי הגומלין הביוטיים והפיזיים המורכבים בסביבה ולהשפעתם של בני האדם על עתיד החיים על פני כדור הארץ.
מ-3 אשכולות של קורסים: 

2  קורסי חובה שמטרתם ליצור בסיס חשיבתי משותף ולהגביר את השיח בין הסטודנטים שמגיעים מרקע לימודי שונה: קורס באתיקה סביבתית ופרויקט גמר "אימפקט סביבתי".  

קורסי בחירה מאשכול מדעי החיים, בדגש על היצורים החיים השונים שמאכלסים את סביבתנו. קורסים לדוגמה: סוגיות בסביבה, קיימות ושמירת טבע; פסיולוגיה של צמחים באזורים צחיחים; תהליכים גלובליים ומשבר מגוון המינים ועוד.  

קורסי בחירה מאשכול מדעי הסביבה הפיזיקלית שיחשפו את הסטודנטים והסטודנטיות לסביבה הפיזיקלית שמרכיבה את עולמנו, הכוחות המכתיבים את הדינמיקה שבה העולם הביולוגי פועל ולתהליכים אנושיים שיכולים לשנותו ולהוציאו מאיזון. בין הקורסים שיינתנו באשכול זה: אנרגיה וסביבה, בעיות זיהום מים, מבוא לגיאולוגיה סביבתית ועוד. 


לרשימת הקורסים בחטיבה שיפתחו בסמסטר א' תשפ"ד​ ​​​

​פירוט הקורסים המלא בחטיבה 


​קורסי חו​בה​ ​​
 שם הקורס

מספר קורסנק״ז הערות
*1- פרויקט גמר - אימפקט סביבתי001-1-70002סמסטר א / מיועד לשנה ג
*2- פרויקט גמר - אימפקט סביבתי001-1-70012סמסטר ב / מיועד לשנה ג
סביבתנות ואתיקה סביבתית128-1-02012
 
סה״כ חובה6 
קורסי בחירה - אשכול מדעי החיים
מבוא לאקולוגיה**205-1-31113.5 
סוגיות בסביבה, קיימות ושמירת טבע220-1-00012מקוון
**אקולוגיה של שמירת טבע001-2-30874מיועד לתלמידי שנה ג 
(יינתן באנגלית)
​**אקולוגיה של שמירת טבע למתכננים
001-2-3095
3
מיועד לתלמידי שנה ג 

מערכות אקולוגיות ושימורן בישראל205-1-92123 
פסיולוגיה של צמחים באזורים צחיחים205-1-93312.5 
עולם הצמחים205-1-21413.5 
אקולוגיה של עופות205-1-91412.5 
תהליכים גלובאליים ומשבר מגוון המינים001-1-30002 
גאו-מיקרוביולוגיה***001-2-91032 
מיקרוביולוגיה של מים***369-1-21713 
 סה״כ מדעי החיים8-14 
קורסי בחירה - אשכול מדעי הסביבה הפיסיקלית       
מבוא לגיאולוגיה סביבתית206-1-11111.75 
מבוא להידרולוגיה128-1-12612 
מבוא לאוקינוגרפיה סביבתית206-1-20313 
כדור הארץ שלנו206-1-10111 
מבוא למאובנים206-1-11513.25 
אנרגיה וסביבה128-1-02093 
פליאונטולוגיה206-1-11212 
שינויים גלובלים206-1-10211 
בעיות זיהום מים206-2-93212.75יינתן בשפה האנגלית
 סה״כ מדעי הסביבה הפיסיקלית8-14 
קורסי בחירה נוספים
​הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק א
​220-1-0002
2​
הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק ב220-1-0003​2​

​מקורות אנרגיה מתחדשים ובני קיימא
​001-1-4000
3​

 סה״כ חובה + בחירה28 
יש להשלים 28 נק״ז;  במידה וקורס או קורסי חובה נלמדו ע״י התלמיד במסגרת אחרת, יש לבחור במקומו או במקומם קורסים ברשימת קורסי הבחירה
*קורס שנתי; 2 נק״ז כל סמסטר
**יש לבחור אחד משני הקורסים
***יש לבחור אחד משני הקורסים​