החטיבה מקנה לסטודנטיות ולסטודנטים ידע תיאורטי וכלים ניהוליים לניתוח בעיות מתחום יחסי הגומלין שבין הפעילות הכלכלית והסביבה. זאת מאחר ושינויי האקלים המואצים, ובמיוחד אלו שנובעים מהשפעת הפעילות הכלכלית של האדם על הסביבה ואיכות חיינו, מחייבים ראייה כוללת, תוך יישום כלים חדשניים לקבל החלטות.

החטיבה תקנה לסטודנטים ולסטודנטיות ידע אודות כלי המדיניות הציבורית והאמצעים העומדים בפני קובעי המדיניות הסביבתית להתעברות בשווקים ברמה הגלובלית, האזורית והמקומית. בנוסף להם, ילמדו כלים מתקדמים ממדעי הניהול, כאשר הרוכשים כלים אלו יוכלו להוביל ולהשפיע על תהליכי ניהול קיימות ברמת הארגון.

בקורסים הייעודיים בחטיבה זו יילמדו, בין היתר, ניהול משאבי טבע מתכלים ומתחדשים, שיטות אמידה ומדידה של הערך הכלכלי של מוצרים בעלי אופי סביבתי, אחריות תאגידית, יזמות סביבתית והתנהגות צרכנים.

בין קורסי החובה בחטיבה זו: פרויקט גמר "אימפקט סביבתי"; יזמות, חברה וסביבה; מבוא לכלכה וסביבה; קורס מתקדם במדיניות ועוד.

בין קורסי הבחירה בחטיבה זו: שינויי אקלים, אנרגיה וסביבה, אתיקה סביבתית, פסיכולוגיה סביבתית, מבוא לתיירות אקולוגית ועוד. 

לרשימת הקורסים בחטיבה שיפתחו בסמסטר א' תשפ"ד​​​​​​​

​פירוט הקורסים המלא בחטיבה ​​​


קורסי חובה ​ ​ ​​
 שם הקורס
מספר קורסנק״ז הערות
*1- פרויקט גמר - אימפקט סביבתי

001-1-70002סמסטר א / מיועד לשנה ג
*2- פרויקט גמר - אימפקט סביבתי001-1-70012סמסטר ב / מיועד לשנה ג
מבוא למדעי הסביבה128-1-00394תלמידי שנה ב ו ג 
יזמות, חברה וסביבה681-1-02883 
מבוא לכלכלה סביבתית681-1-80053 
כלים יישומיים בכלכלת סביבה וניהול משאבי טבע681-1-8004
3מבוא לכלכלה וסביבה
מבוא למדיניות וסביבה128-1-00903תלמידי שנה ב ו ג 
 סה"כ חובה20 
קורסי בחירה
שינויי אקלים128-1-01692תלמידי שנה ב ו ג 
תסקירי השפעה על הסביבה128-1-19512 
אנרגיה וסביבה 128-1-02093 
מבוא לקיימות עירונית 128-1-1002 
סביבתנות ואתיקה סביבתית128-1-02012
יישוב סכסוכים סביבתיים198-1-00122 
פסיכולוגיה סביבתית128-1-01203 
סוגיות בסביבה, קיימות ושמירת טבע
220-1-0001
2
מקוון 
הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק א220-1-00022
הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק ב​​220-1-0003​2​
 סה״כ חובה + בחירה28 

יש להשלים 28 נק״ז;  במידה וקורס או קורסי חובה נלמדו ע״י התלמיד במסגרת אחרת, יש לבחור במקומו או במקומם קורסים ברשימת קורסי הבחירה
*קורס שנתי; 2 נק״ז כל סמסטר