מטרת החטיבה להעמיק את ההבנה של הסטודנטים והסטודנטיות בתרומה הקריטית של משאבי טבע מתחדשים, על גווניהם השונים, להצלחת האדם ושגשוגו, תוך שימת דגש על פתרונות בני קיימא, שיאפשרו את המשך השימוש במשאבים בעתיד.

החטיבה מורכבת משני אשכולות קורסים: אשכול קורסי חובה שמטרתם ליצור בסיס חשיבתי משותף והגברת השיח בין הסטודנטים והסטודנטיות בבית הספר, וגם להקנות בסיס כמותי להבנת השימוש במשאבי טבע מתחדשים, תוך דגש על נושאי אנרגיה ומים, ועל חשיבות פיתוח ממשק אחראי לטובת האדם ולהגנת הסביבה.

חמשת קורסי החובה: פרויקט גמר "אימפקט סביבתי"; מקורות אנרגיה מתחדשים; מים וסביבה: אתגרים ופתרונות; פתרונות בחקלאות מקיימת; אקולוגיה של שמירת טבע.

האשכול השני מכיל קורסי בחירה שמטרתם להרחיב את הידע על הדינמיקה של משאבי טבע מתחדשים, על ההשלכות של שינויים במשאבים אלו על מערכות טבעיות ותלויות אדם והיכרות עם מגוון אפשרויות ממשקיות וטכנולוגיות בנות קיימא לרתימת משאבי הטבע לשירות האדם.​

לרשימת הקורסים בחטיבה שיפתחו בסמסטר א' תשפ"ד​ ​​​

​​

פירוט הקורסים המלא בחטיבה 


קורסי חובה
 
מספר קורסנק״ז הערות
*1- פרויקט גמר - אימפקט סביבתי001-1-70002סמסטר א / תלמידי שנה ג
*2- פרויקט גמר - אימפקט סביבתי001-1-70012סמסטר ב / תלמידי שנה ג
מקורות אנרגיה מתחדשים ובני קיימא001-1-40003 
מים וסביבה: אתגרים ופתרונות001-2-50693מקוון-מיועד​ לשנה ג
**אקולוגיה של שמירת טבע 001-2-3087

4

מיועד לתלמידי שנה ג 
(ניתן באנגלית)
​**אקולוגיה של שמירת טבע למתכננים
001-2-30953
מיועד לתלמידי שנה ג 
 
סה"כ חובה13-14​ 
קורסי בחירה
סביבתנות ואתיקה סביבתית128-1-02012
אנרגיה וסביבה001-1-92023 
nבוא למידול למדעי הסביבה001-1-40013 
ביוגאוגרפיה של מידבור001-1-40022 
מבוא לדינמיקה של האטמוספרה והים001-1-91022 
מודלים מרחביים בהידרומטאורולוגיה001-1-92013 
מבוא למיקרואורגניזמים בסביבה001-1-50003 
פיסיולוגיה של צמחים באזורים צחיחים205-1-93312.5 
הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק א​220-1-0002​2​
הזכות לבריאות וצדק סביבתי: עושים מקום בריאות חלק ב​​220-1-0003​2​
 סה״כ חובה + בחירה28 

יש להשלים 28 נק״ז;  במידה וקורס או קורסי חובה נלמדו ע״י התלמיד במסגרת אחרת, יש לבחור במקומו או במקומם קורסים ברשימת קורסי הבחירה
​*קורס שנתי; 2 נק״ז כל סמסטר​
** יש לבחור אחד משני הקורסי חובה: 
אקולוגיה של שמירת טבע 001-2-3087  או אקולוגיה של שמירת טבע למתכננים
 001-2-3095